TBF ULUSLARARASI U16 YILDIZ ERKEKLER TURNUVASI İÇİN KONYA’YA GELEN TAKIM KAFİLELERİNİN KÜLTÜREL MİRASA TEMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF THE CONTACT CULTURAL HERITAGE OF TBF İNTERNATIONAL U16 STARS FOR MEN'S TOURNAMENT FOR TEAM CADETS COMING TO KONYA

Author : Hicran Hanım HALAÇ -- Fikret BADEMCİ - Mehmet Ali ÇELİKSOY
Number of pages : 267-279

Abstract

Spor, yarışmadır, rekabet içerir, mücadele barındırır aynı zamanda spor; içinde eğlence, dostluk, macera gibi çeşitli aktiviteleri de bulunduran kültürel bir etkinliktir. Spor turizminin içinde yer alan bireyler gittikleri şehirlerin tarihini, kültürünü, sosyal yaşantısını ve daha birçok özelliğini de öğrenirler. Sporculara yeni şehirler görme, yeni kültürler tanıma gibi imkanlar sunan spor, şehirleri de ekonomik anlamda geliştirmektedir. Organizasyonlara ev sahipliği yapan şehirler ciddi anlamda yatırım kazanırken aynı zamanda da şehrin tanıtımı gibi sosyal anlamda faydalar elde etmektedirler. Çalışmanın amacı; Spor organizasyonlarının şehirdeki kültürel mirasların tanıtılmasına etkisinin değerlendirilmesidir. Bu bağlamda TBF Uluslararası U16 Yıldız Erkekler Turnuvası için Konya’ya gelen takım kafilelerinin Türkiye’deki ve Konya’daki kültürel mirasa ne kadar temas ettiklerini araştırmak, turnuvalar kapsamında sporcuların dinlenme günlerinde kültürel mirasa daha fazla temas edebilmeleri için öneriler sunmaktır. Amaç doğrultusunda literatür araştırması yapılmıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu ve takımlarla irtibata geçilerek kafilelerin nereleri gezdikleri bilgisine ulaşılmıştır. Kafilelerdeki kişilere anket yapılmıştır. Çalışmada önce şehirlerin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak istemelerinin nedenleri anlatılacak, ardından Konya hakkında genel bir bilgilendirme yapılarak Konya’nın bu tür organizasyonlardaki yeri hakkında bilgi verilecek ve son olarak da 2017 yılında düzenlenen TBF Uluslararası U16 Yıldız Erkekler Turnuvası için Konya’ya gelen kafilelerin bölgedeki hareketlilikleri üzerine değerlendirme yapılarak kültürel mirasa daha fazla etki edebilmeleri için öneriler sunulacaktır.

Keywords

Konya, Kültürel Miras, Spor Turizmi, Uluslararası Spor Organizasyonları, TBF Uluslararası U16 Yıldız Erkekler

Read: 807

Download: 250