TBF ULUSLARARASI U16 YILDIZ ERKEKLER TURNUVASI İÇİN KONYA’YA GELEN TAKIM KAFİLELERİNİN KÜLTÜREL MİRASA TEMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 267-279
Year-Number: 2017- 60

Abstract

Spor, yarışmadır, rekabet içerir, mücadele barındırır aynı zamanda spor; içinde eğlence, dostluk, macera gibi çeşitli aktiviteleri de bulunduran kültürel bir etkinliktir. Spor turizminin içinde yer alan bireyler gittikleri şehirlerin tarihini, kültürünü, sosyal yaşantısını ve daha birçok özelliğini de öğrenirler. Sporculara yeni şehirler görme, yeni kültürler tanıma gibi imkanlar sunan spor, şehirleri de ekonomik anlamda geliştirmektedir. Organizasyonlara ev sahipliği yapan şehirler ciddi anlamda yatırım kazanırken aynı zamanda da şehrin tanıtımı gibi sosyal anlamda faydalar elde etmektedirler. Çalışmanın amacı; Spor organizasyonlarının şehirdeki kültürel mirasların tanıtılmasına etkisinin değerlendirilmesidir. Bu bağlamda TBF Uluslararası U16 Yıldız Erkekler Turnuvası için Konya’ya gelen takım kafilelerinin Türkiye’deki ve Konya’daki kültürel mirasa ne kadar temas ettiklerini araştırmak, turnuvalar kapsamında sporcuların dinlenme günlerinde kültürel mirasa daha fazla temas edebilmeleri için öneriler sunmaktır. Amaç doğrultusunda literatür araştırması yapılmıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu ve takımlarla irtibata geçilerek kafilelerin nereleri gezdikleri bilgisine ulaşılmıştır. Kafilelerdeki kişilere anket yapılmıştır. Çalışmada önce şehirlerin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak istemelerinin nedenleri anlatılacak, ardından Konya hakkında genel bir bilgilendirme yapılarak Konya’nın bu tür organizasyonlardaki yeri hakkında bilgi verilecek ve son olarak da 2017 yılında düzenlenen TBF Uluslararası U16 Yıldız Erkekler Turnuvası için Konya’ya gelen kafilelerin bölgedeki hareketlilikleri üzerine değerlendirme yapılarak kültürel mirasa daha fazla etki edebilmeleri için öneriler sunulacaktır.

Keywords

Abstract

Sports is a competition and also a cultural activity which has various activities such as entertainment, friendship and adventure. Individuals who are involved in sports tourism learn about the history, culture, social life and many other features of the cities that they have gone. The sport not only offers to athletes opportunities such as seeing new cities and recognizing new cultures but also effects these cities in terms of economy. As a result of the organizations, they have financial and also social benefits such as the publicity of the city. Purpose of the study is to evaluate impacts of sports organizations on introducing cultural heritages in the city. In this context, our aim is to investigate teams’ visit to the cultural heritage in Turkey and Konya for TBF International U16 Star Men Tournament, and to offer suggestions to have more visit to the cultural heritage during rest days. Literature survey has been done. Communication has been made with the Turkish Basketball Federation and its teams, and information about the cities has been obtained. A questionnaire has been applied to athletes in groups. Firstly, why the cities want to host international organizations will be explained, then a general information about Konya will be given. Finally an evaluation will be made on the activities of the teams coming to Konya for the TBF International U16 Star Men Tournament held in 2017, and suggestions will be made to athletes to have more visit to the cultural heritage.

Keywords