MEŞALE’DEN VARLIK DERGİSİNE YEDİ MEŞALE TOPLULUĞU

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 543-549
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş Türk edebiyatında süreli yayınların önemli bir yeri vardır. Özellikle mecmualar, edebiyat tarihi açısından önemli veriler sunar. Bunlara en önemli örneklerden biri Servet-i Fünûn dergisidir. Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti gibi edebi toplulukları içinden çıkaran dergi, Yedi Meşale grubunun da çıkış noktasıdır. 1928’de edebiyatın çıkmazda olduğunu düşünen yedi azimli genç, önce duygularını Servet-i Fünûn’da ifade edip sonra da “Meşale” adlı ortak kitabı yayınlarlar. Yedi Meşaleciler, daha sonra 1 Temmuz 1928’den 15 Teşrin-i Evvel 1928’e dek süren sekiz sayılık “Meşale” adlı dergiyle edebî faaliyetlerini sürdürürler. Alfabe değişikliği nedeniyle yayını sona eren dergiden sonra topluluğun kapandığı genel kabul görse de topluluk üyelerinden Yaşar Nabi’nin kurduğu Varlık dergisinde yazmaya devam ederler. 15 Temmuz 1933’te ilk sayısı çıkan dergide Yedi Meşale grubunun pek çok yazı ve şiiri yayınlanmıştır. Bu çalışmada Yedi Meşale grubu üyelerinin Varlık’taki faaliyetleri üzerinde durulacak, yazı ve şiirleri hakkında bilgi verilecektir.

Keywords

Abstract

Periodical publications have an important place in contemporary Turkish literature. In particular, the magazine presents important data in terms of literature history. One of the most important examples is Journal of Servet-i Fünûn. The journal, which leads the birth of the society such as Servet-i Fünun and Fecr-i Âti, is also the starting point of the Yedi Meşale Group. Seven determined young people who thought that literature was deadlocked in 1928 first expressed their feelings in Servet-i Fünun and then published a joint book called “Meşale” The members of Yedi Meşaleciler continued their literary activities with their eight-issue journal “Meşale”, which lasted from 1 July 1928 to 15 October 1928. Although the publication was ended due to the alphabet change and the journal was closed, they continued to write in the Varlik magazine created by Yaşar Nabi, a member of the community. On July 15, 1933, the first edition of the magazine published many articles and poems of the Yedi Meşale Group. In this study, the activities of the members of the Yedi Meşale Group in Varlık will be emphasized and information about their writing and poetry will be given.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics