MEŞALE’DEN VARLIK DERGİSİNE YEDİ MEŞALE TOPLULUĞU
YEDI MESALE SOCIEITY FROM MESALE TO VARLIK MAGAZINE

Author : Gamze BULUT -- Hatem TÜRK
Number of pages : 543-549

Abstract

Çağdaş Türk edebiyatında süreli yayınların önemli bir yeri vardır. Özellikle mecmualar, edebiyat tarihi açısından önemli veriler sunar. Bunlara en önemli örneklerden biri Servet-i Fünûn dergisidir. Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti gibi edebi toplulukları içinden çıkaran dergi, Yedi Meşale grubunun da çıkış noktasıdır. 1928’de edebiyatın çıkmazda olduğunu düşünen yedi azimli genç, önce duygularını Servet-i Fünûn’da ifade edip sonra da “Meşale” adlı ortak kitabı yayınlarlar. Yedi Meşaleciler, daha sonra 1 Temmuz 1928’den 15 Teşrin-i Evvel 1928’e dek süren sekiz sayılık “Meşale” adlı dergiyle edebî faaliyetlerini sürdürürler. Alfabe değişikliği nedeniyle yayını sona eren dergiden sonra topluluğun kapandığı genel kabul görse de topluluk üyelerinden Yaşar Nabi’nin kurduğu Varlık dergisinde yazmaya devam ederler. 15 Temmuz 1933’te ilk sayısı çıkan dergide Yedi Meşale grubunun pek çok yazı ve şiiri yayınlanmıştır. Bu çalışmada Yedi Meşale grubu üyelerinin Varlık’taki faaliyetleri üzerinde durulacak, yazı ve şiirleri hakkında bilgi verilecektir.

Keywords

Yedi Meşale, Meşale, Varlık, Edebiyat

Read: 1,014

Download: 507