KADINLARIN MEKAN ALGILARI BAĞLAMINDA GECEKONDU VE APARTMAN: ANKARA AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017- 59
Number of pages: 563-576
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada kentsel dönüşüme uğrayan Akşemsettin Mahallesi ve bölgede yaşayan kadınların gecekondu ve apartman deneyimleri ve algıları araştırılmıştır. Mahalledeki gecekondular kentsel dönüşüm ile apartman dairelerine dönüştürülmüştür. Mahalle büyük ölçüde kentsel dönüşümünü tamamlasa da, sınırlı bir gecekondu bölgesi apartmanlara komşu şekilde varlığını sürdürmektedir. Bu çalışma, bölgedeki gecekondularda yaşayan kadınlar ve öncesinde gecekonduda yaşarken kentsel dönüşüm ile apartmanlara geçen farklı yaşlarda ev kadınları-düzenli maaşlı bir işte çalışmayan kadınlar- ile yürütülmüştür. Çalışma Mayıs-Haziran 2016 tarihinde Ankara, Ege Mahallesi sınırında olan Akşemsettin Mahallesi'nde yürütülmüştür ve 360 kadın ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırma gecekondu ve apartmanda yaşama deneyimleri bağlamında, bu geçiş kadınlık deneyimlerini ve pratiklerini nasıl etkilemiştir sorusundan hareketle, kentsel dönüşümü ve kadınların deneyimlerini incelemeyi amaç edinmiştir. Mekânsal dönüşüm ve kentsel dönüşüm, kadınların deneyimlerinde; onların arkadaşlık ve dayanışma ilişkilerinde, komşuluk, akrabalık gibi ilişkilerde, aile ilişkilerinde, çocuklar ve çocukların eğitimleri gibi konuları da içine alarak, evin mekânsallığı üzerinde ne gibi farklılaşmalar öngörmektedir. Gecekondu ve apartman sadece birbirinden farklı iki fiziksel yerleşim alanı değildir, gecekondu ve apartman mekânsallıkları üzerinden ürettikleri farklı ‘sosyal ilişkilere’ ve ‘sosyal üretim alanlarına’ referans vermektedir. Çalışma bu noktadan hareketle gecekondu-apartman karşılaştırmaları üzerinden, anketlerin SPSS programı kullanılarak analiz edilmesinden yararlanarak, kadınların deneyimlerini ve bölgede ki gecekondu ve apartman komşuluğunu incelemekte ve çokça çalışılan bir alan olan kentsel dönüşüme kadınların söylemlerinden katkı sunmaya çalışmaktadır.

Keywords

Abstract

Akşemsettin neighborhood that is exposed to urban transformation and gecekondu-apartment experiences and perception of women living in this transformation area are examined in the study. Squatters (gecekondu) are transformed to apartment buildings through urban transformation project. Even though project in neighborhood has been finished, there are still limited areas where gecekondu and apartments can be found together. This study is conducted survey with different age house women-no regular income work- lived in gecekondu before the project and now living in apartments and conducted survey with women still living in gecekondu. The study conducted in May-July 2016 in Akşemsettin neighborhood, in the line of Ankara, Ege Neighborhood and it is conducted survey with 360 women. In the context of experience of women life in gecekondu and apartment, starting from how this transformation affects the practice and experience of womanhood, the study aims to investigate urban transformation, experience, and perception of women. How urban transformation prospect differentiation on spatiality of the house through the women’s practice and experience of their family, friendships, fellowships and their relationships with children and education of children. Gecekondu and apartments are not only physically different area; they give references to social relationships and social production area. From that point, the study taking from gecekondu and apartment neighborhood on the comparison of gecekondu and apartment through the analyses of survey via SPSS program investigate experience and perception of women and gecekondu and apartment neighborhood in district and so, the study tries to contribute the literature of urban transformation from the discourse of women.

Keywords