GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERLE MAVİ OKYANUSLARA AÇILMAK
GO TO BLUE OCEANS WITH WEARABLE TECHNOLOGIES

Author : Nermin KİŞİ
Number of pages : 409-419

Abstract

Rekabetin yoğun olduğu günümüz iş dünyasında işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlaması stratejik düşünme ve yenilikçilik yeteneklerine bağlıdır. Sürekli değişimin yaşandığı dinamik çevrede faaliyet gösteren işletmelere mevcut pazarda rekabet etme yerine yeni bir pazar yaratarak rekabeti anlamsız hale getirmeyi öneren Mavi Okyanus Stratejisi, uygulanması zor ancak katma değer yaratan güncel bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu stratejinin temelinde pazar sınırlarının yeniden yapılandırılması, büyük resme odaklanılması, mevcut talebin ötesine erişilebilmesi, doğru stratejik dizilimin yapılması, örgütsel engellerin üstesinden gelinmesi ve stratejinin yapılandırılması vardır. İş dünyasında yarını kazanmanın yeni yol haritası olarak görülen Mavi Okyanus Stratejisi farklılaştırma ve düşük maliyeti eşzamanlı olarak düşünür. Mavi okyanuslar açılmamış pazar alanı, talep yaratma ve yüksek karlı büyüme fırsatlarını ifade eder. Şirketler kâr ve büyüme fırsatlarını kaçırmamak için rekabetin yoğun olduğu kızıl okyanuslarda boğulmak yerine, çok yönlü düşünerek mavi okyanuslara açılmalıdır. Bu araştırmada teknolojinin kıyafetlerle veya aksesuarlarla birleştirilmesi olarak tanımlanan giyilebilir teknolojiler, Mavi Okyanus Stratejisi kapsamında değerlendirilecektir. Sağlık, eğitim, spor, tekstil, eğlence gibi farklı sektörlerde kullanım alanlarına sahip olan giyilebilir teknolojilere akıllı saatler, akıllı bileklikler, akıllı giysiler, akıllı gözlükler ve implantlar örnek olarak verilebilir. Bu alana yatırım yapan girişimciler, yeni teknoloji öngörüleriyle geliştirdikleri akıllı cihazlarla henüz keşfedilmemiş karlı sektörlere yönelebilir. Elde edilen sonuçların stratejik yönetim, yenilikçilik ve pazarlama konusunda araştırma yapanlara ışık tutması beklenmektedir.

Keywords

Mavi Okyanus Stratejileri, Rekabet, Büyüme, Yenilikçilik, Giyilebilir Teknolojiler

Read: 704

Download: 232