GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERLE MAVİ OKYANUSLARA AÇILMAK

Author:

Year-Number: 2017- 59
Number of pages: 409-419
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekabetin yoğun olduğu günümüz iş dünyasında işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlaması stratejik düşünme ve yenilikçilik yeteneklerine bağlıdır. Sürekli değişimin yaşandığı dinamik çevrede faaliyet gösteren işletmelere mevcut pazarda rekabet etme yerine yeni bir pazar yaratarak rekabeti anlamsız hale getirmeyi öneren Mavi Okyanus Stratejisi, uygulanması zor ancak katma değer yaratan güncel bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu stratejinin temelinde pazar sınırlarının yeniden yapılandırılması, büyük resme odaklanılması, mevcut talebin ötesine erişilebilmesi, doğru stratejik dizilimin yapılması, örgütsel engellerin üstesinden gelinmesi ve stratejinin yapılandırılması vardır. İş dünyasında yarını kazanmanın yeni yol haritası olarak görülen Mavi Okyanus Stratejisi farklılaştırma ve düşük maliyeti eşzamanlı olarak düşünür. Mavi okyanuslar açılmamış pazar alanı, talep yaratma ve yüksek karlı büyüme fırsatlarını ifade eder. Şirketler kâr ve büyüme fırsatlarını kaçırmamak için rekabetin yoğun olduğu kızıl okyanuslarda boğulmak yerine, çok yönlü düşünerek mavi okyanuslara açılmalıdır. Bu araştırmada teknolojinin kıyafetlerle veya aksesuarlarla birleştirilmesi olarak tanımlanan giyilebilir teknolojiler, Mavi Okyanus Stratejisi kapsamında değerlendirilecektir. Sağlık, eğitim, spor, tekstil, eğlence gibi farklı sektörlerde kullanım alanlarına sahip olan giyilebilir teknolojilere akıllı saatler, akıllı bileklikler, akıllı giysiler, akıllı gözlükler ve implantlar örnek olarak verilebilir. Bu alana yatırım yapan girişimciler, yeni teknoloji öngörüleriyle geliştirdikleri akıllı cihazlarla henüz keşfedilmemiş karlı sektörlere yönelebilir. Elde edilen sonuçların stratejik yönetim, yenilikçilik ve pazarlama konusunda araştırma yapanlara ışık tutması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

In today’s business world where competition is intense, sustained competitive advantage of businesses depends on their ability to think strategically and innovate. The Blue Oceans Strategy, which suggests that businesses operating in the dynamic environment in which they are constantly changing are making the competition meaningless by creating a new market instead of competing in the current market, is seen as an approach that is difficult to implement but creates added value. At the core of this strategy is a restructuring market boundary, focusing on the big picture, reaching beyond existing demand, making the right strategic alignment, overcoming organizational barriers and structuring the strategy. The Blue Ocean Strategy, seen as a new roadmap for winning tomorrow in business, considers differentiation and low cost simultaneously. The blue ocean means the untapped market space, demand creation and high profitable growth opportunities. Companies must open the blue ocean by thinking multifaceted instead of drowning in the red oceans where competition is intense, to not miss out on profit and growth opportunities. In this research, wearable technologies, defined as the combination of technology with clothes or accessories, will be evaluated within the context of the Blue Ocean Strategy. Examples of wearable technologies that can be used in different sectors such as health, education, sports, textiles, entertainment include smart watches, smart wristbands, smart clothes, smart glasses and implants. Entrepreneurs investing in this area can go to the undiscovered profitable sectors with the smart devices that they have developed with the anticipation of new technology. The results are expected to shed light on researchers in strategic management, innovation and marketing.

Keywords