REKREASYON AKTİVİTE TÜRLERİ VE REKREASYON AKTİVİTELERİNİN KATEGORİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ENVANTER ÇALIŞMASI
AN INVENTORY STUDY ON THE CATEGORIZATION AND TYPES OF RECREATIONAL ACTIVITIES

Author : Taki Can Metin -- Hakan KATIRCI - Arif YÜCE - Sibel SARIÇAM - Alper ÇABUK
Number of pages : 547-561

Abstract

Rekreasyon aktivitelerinin neler olduğu ve nasıl bir kategorileştirmeye tabi tutulması gerektiği ile ilgili pek çok farklı kaynak bulunmaktadır. Leitner ve Leitner’in (2004) çalışması bu çalışmalar içinde en kapsamlı olanıdır. Buna karşın söz konusu çalışmada dahi bilinen pek çok rekreasyon aktivitesinden bahsedilmemiştir. Ayrıca yine söz konusu çalışmada rekreasyon aktivitelerinin kategorileştirilmesi ile ilgili bir takım problemler bulunmaktadır. Rekreasyon aktivitelerine ilişkin envanter niteliğinde kapsamlı bir çalışmanın bulunmamasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Rekreasyon aktivitelerinin çok fazla olması, bölgelere göre farklı aktivitelerin olması, söz konusu aktivitelerin duyulmaması ve araştırmacıların konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda aktiviteleri kategorileştirme kısmında oluşan tutarsızlıklar nedeniyle pek çok çalışma için kaynak niteliğinde olabilecek kapsamlı bir rekreasyon aktivite envanteri ortaya konulmamıştır. Bu çalışma rekreasyon aktivite türleri ve bu aktivitelerin kategorileştirilmesine yönelik bir motivasyonla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı rekreasyon ile ilgili çalışmalara altlık teşkil edebilecek bir envanter listesi oluşturmaktır. Bu bağlamda rekreasyon aktivite türlerinin ikincil verilerden yararlanılmış; rekreasyon aktivitelerinin kategorileştirilmesi konusunda ise uzman görüşüne başvurulmuştur. Sonuç olarak farklı rekreasyon aktivite kategorileri oluşturularak rekreasyon aktivite türlerine ilişkin bir envanter ortaya konmuştur. Söz konusu envanterin rekreasyon ile ilgili tüm çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmayla, uygulayıcılar ve plancılar bakımından bilinmeyen aktivitelerin bir rekreasyon fırsatı olarak değerlendirilmesi ve buna paralel olarak hem uygulamada yer bulması hem de mevcut planlara yeni rekreasyon fırsatlarının dahil edilmesine imkan sağlanabilecektir.

Keywords

Rekreasyon Aktiviteleri, Rekreasyon Envanteri, Rekreasyon Aktivite Kategorileri, Rekreasyon Tipleri, Rekreasyon Sınıfları

Read: 800

Download: 263