REKREASYON AKTİVİTE TÜRLERİ VE REKREASYON AKTİVİTELERİNİN KATEGORİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ENVANTER ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2017- 59
Number of pages: 547-561
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekreasyon aktivitelerinin neler olduğu ve nasıl bir kategorileştirmeye tabi tutulması gerektiği ile ilgili pek çok farklı kaynak bulunmaktadır. Leitner ve Leitner’in (2004) çalışması bu çalışmalar içinde en kapsamlı olanıdır. Buna karşın söz konusu çalışmada dahi bilinen pek çok rekreasyon aktivitesinden bahsedilmemiştir. Ayrıca yine söz konusu çalışmada rekreasyon aktivitelerinin kategorileştirilmesi ile ilgili bir takım problemler bulunmaktadır. Rekreasyon aktivitelerine ilişkin envanter niteliğinde kapsamlı bir çalışmanın bulunmamasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Rekreasyon aktivitelerinin çok fazla olması, bölgelere göre farklı aktivitelerin olması, söz konusu aktivitelerin duyulmaması ve araştırmacıların konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda aktiviteleri kategorileştirme kısmında oluşan tutarsızlıklar nedeniyle pek çok çalışma için kaynak niteliğinde olabilecek kapsamlı bir rekreasyon aktivite envanteri ortaya konulmamıştır. Bu çalışma rekreasyon aktivite türleri ve bu aktivitelerin kategorileştirilmesine yönelik bir motivasyonla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı rekreasyon ile ilgili çalışmalara altlık teşkil edebilecek bir envanter listesi oluşturmaktır. Bu bağlamda rekreasyon aktivite türlerinin ikincil verilerden yararlanılmış; rekreasyon aktivitelerinin kategorileştirilmesi konusunda ise uzman görüşüne başvurulmuştur. Sonuç olarak farklı rekreasyon aktivite kategorileri oluşturularak rekreasyon aktivite türlerine ilişkin bir envanter ortaya konmuştur. Söz konusu envanterin rekreasyon ile ilgili tüm çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmayla, uygulayıcılar ve plancılar bakımından bilinmeyen aktivitelerin bir rekreasyon fırsatı olarak değerlendirilmesi ve buna paralel olarak hem uygulamada yer bulması hem de mevcut planlara yeni rekreasyon fırsatlarının dahil edilmesine imkan sağlanabilecektir.

Keywords

Abstract

There are many different sources of what recreational activities are and how they should be categorized. The study of Leitner and Leitner (2004) is the most comprehensive of these studies. However, many recreational activities known even in the study have not been mentioned. There are also some problems with the categorization of recreational activities in the study of Leitner and Leitner. There are many reasons why there is no comprehensive study of recreational activities. There is no comprehensive recreational activity inventory that could be a source for many studies due to the large number of recreational activities, the different activities according to the regions, the inaudibility of the activities, and the inconsistencies in the categorization of activities by researchers. This study was carried out with a motivation for recreational activity types and the categorization of these activities. The purpose of the study is to create an inventory list that can serve as a base for the work related to the recreation. In this context, recreational activity types have benefited from secondary data. Expert opinion has been applied to the categorization of recreational activities. As a result, different recreational activity categories were created and an inventory of recreational activity types was revealed. It is thought that this inventory will contribute to all the studies related to recreation. In addition, this study will be able to evaluate the activities that are unknown in terms of practitioners and planners as a recreation opportunity and in parallel with this, it will be possible to integrate new recreation opportunities in the existing plans as well as finding space in practice.

Keywords