MÜŞTERİLERİN YALOVA-ARMUTLU’DA YER ALAN TERMAL TESİSLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ VE TEKRAR ZİYARET NİYETLERİ
CUSOMERS SATISFACTION LEVEL AND REVISIT INTENTION ABOUT THERMAL FACILITIES IN YALOVA-ARMUTLU

Author : Aslı ALBAYRAK -- Erhan ÖRNEK
Number of pages : 295-315

Abstract

Yaşlanmanın yarattığı güçlükleri ortadan kaldırma, sağlığı koruma ve geliştirme arzusu ile bazı hastalıkların tedavisinde termal turizm tesisleri önemli rol oynamaktadır. Geçmişi çok eskilere dayanan ve önceleri hamam olarak kullanılan termal tesislerin zamanla sağlığa faydaları anlaşıldıkça birer tedavi merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde gelinen noktada ise termal tesisler hem birer sağlık merkezi hem de birer dinlenme ve rahatlama merkezi olarak kullanılmaktadır. Jeolojik yapısı gereği Türkiye’de pek çok yer altı kaynağa bağlığa olarak ortaya çıkmış olan termal tesis bulunmaktadır. Bunlardan eskilerden biri de Yalova-Armut’lu termalleridir. Yalova-Armutlu’da bulunan termal turizm işletmelerine ilişkin müşteri memnuniyetini ve müşterilerin tekrar ziyaret niyetlerini ortaya koymak, elde edilen sonuçlardan hareketle bölgedeki termal turizm işletmelerine olan memnuniyeti ve turistlerin tekrar ziyaret niyetlerini arttırabilecek önerilerde bulunmak amacıyla yapılan bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma verileri 06.01.2017-15.04.2017 tarihleri arasında Yalova-Armutlu’yu ziyaret etmiş olan 300 termal turistten toplanmıştır. Çalışma verilerinin analizinde Faktör Analizi, Kruskal Wallis H Tesi, Mann Whitney U Testi ve Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda Armutlu’daki termal turistlerin genel memnuniyetlerini tesis özellikleri ve çalışan davranışları, çeşitlilik ve kalite, temizlik, fiyat algısı, hizmetler, kullanılan araç ve gereçler faktörlerinin etkilediği; benzer şekilde ulaşım ve konum hariç tüm faktörlerin turistlerin genel memnuniyetini etkilediği; benzer şekilde tüm faktörlerin tekrar ziyaret niyetlerini etkilediği bulunmuştur.

Keywords

Termal Turizm, Müşteri Memnuniyeti, Tekrar Ziyaret Niyeti, Yalova-Armutlu

Read: 745

Download: 221