MÜŞTERİLERİN YALOVA-ARMUTLU’DA YER ALAN TERMAL TESİSLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ VE TEKRAR ZİYARET NİYETLERİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 295-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşlanmanın yarattığı güçlükleri ortadan kaldırma, sağlığı koruma ve geliştirme arzusu ile bazı hastalıkların tedavisinde termal turizm tesisleri önemli rol oynamaktadır. Geçmişi çok eskilere dayanan ve önceleri hamam olarak kullanılan termal tesislerin zamanla sağlığa faydaları anlaşıldıkça birer tedavi merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde gelinen noktada ise termal tesisler hem birer sağlık merkezi hem de birer dinlenme ve rahatlama merkezi olarak kullanılmaktadır. Jeolojik yapısı gereği Türkiye’de pek çok yer altı kaynağa bağlığa olarak ortaya çıkmış olan termal tesis bulunmaktadır. Bunlardan eskilerden biri de Yalova-Armut’lu termalleridir. Yalova-Armutlu’da bulunan termal turizm işletmelerine ilişkin müşteri memnuniyetini ve müşterilerin tekrar ziyaret niyetlerini ortaya koymak, elde edilen sonuçlardan hareketle bölgedeki termal turizm işletmelerine olan memnuniyeti ve turistlerin tekrar ziyaret niyetlerini arttırabilecek önerilerde bulunmak amacıyla yapılan bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma verileri 06.01.2017-15.04.2017 tarihleri arasında Yalova-Armutlu’yu ziyaret etmiş olan 300 termal turistten toplanmıştır. Çalışma verilerinin analizinde Faktör Analizi, Kruskal Wallis H Tesi, Mann Whitney U Testi ve Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda Armutlu’daki termal turistlerin genel memnuniyetlerini tesis özellikleri ve çalışan davranışları, çeşitlilik ve kalite, temizlik, fiyat algısı, hizmetler, kullanılan araç ve gereçler faktörlerinin etkilediği; benzer şekilde ulaşım ve konum hariç tüm faktörlerin turistlerin genel memnuniyetini etkilediği; benzer şekilde tüm faktörlerin tekrar ziyaret niyetlerini etkilediği bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Thermal tourism facilities play an important role in lifting difficulties caused by aging, desire for health protection and improvement and treatment of some diseases. The fact that the thermal facilities, which are based on very ancient pasts and used as baths in the beginning, have started to be used as treatment centers when benefits of health have been understood over time. Today, in the point reached, thermal facilities are used both as a health center and as a center of rest and relaxation. Due to its geological structure, there are many thermal facilities in Turkey that have emerged due to many underground sources. One of the old ones is the Yalova-Armutian term.This survey was conducted in order to state customer satisfaction and customers revisit intention existent Yalova-Armutlu region, according to results give suggestions for increase customer satisfaction, and increase customer revisit intention. Survey technique was utilized from the quantitative research methods. Survey data were collected between dates of 06 January 2017-15 April 2017 from 300 thermal tourist who visit Yalova-Armutlu. For data analysis Factor analysis, Kruskal Wallis H test, Mann Whitney U Test and Regression analysis were used. At the end of the study, ıt has found those facility characteristics and employee behaviors,

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics