KRAL ALBOİN DÖNEMİ LONGOBARDLAR
LONGOBARDS IN THE PERIOD OF KING ALBOIN

Author : Mert KOZAN
Number of pages : 373-381

Abstract

Longobardlar bir başka bir deyişle Lombardlar İ.S. I. Yüzyıl dolaylarında Kuzey Almanya’nın Elbe Irmağı’nın kuzeyinde yaşayan bir Germen Kavmiydi. Bu tarihten yaklaşık olarak V. Yüzyıla kadar Süev Konfederasyonu’nun bir parçası olarak yaşayan Longobardlar; V. Yüzyılın sonlarında daha güneye göç etmeye başladırlar. Buradan bugünkü Avusturya’nın bulunduğu Tuna Irmağı’nın kıyısına geldiler. Burada başka pek çok kavimle önemli savaşlar yaptıktan sonra başlıca rakipleri olan Gepidleri yenilgiye uğrattılar ve bu toplumu tarihin tozlu sayfalarına gömdüler (567). Ancak Longobardların asıl önemi Kral Alboin liderliğinde İtalya’ya yaptıkları seferden ve burada elde ettikleri başarılardan ileri gelmektedir. Kral Alboin yönetimi altında önce Pannonia bölgesinde yaşayan kavim 568 yılından itibaren İtalya’ya bir dizi seferler düzenlemişlerdir. Bu seferlerin henüz daha başlangıç aşamasında İtalya’nın toplumsal ve ekonomik hayatına önemli darbeler vurmuşlar, daha da ötesi Geç Antikçağda İtalya’da önemli karışıklıklar yaratmışlardır. Akınların başlamasından itibaren şehir düzeninde bozulmalar yaşanmıştır. Bunun yanında Katolik Kilisesi ile yürüyen ilişkilerde de önemli değişiklikler olmuştur. Bunun neticesinde Papa’nın yaptığı çağrı üzerine Franklar tarafından bozguna uğratılan Longobardlar tarih sahnesinden çekilmişler; varlıklarını İtalya’da tutundukları bölgeye verdikleri ad ile sürdürmüşlerdir. Bugün halen İtalya’nın en zengin ve en gelişmiş bölgesi olan Lombardiya adını bu kavimden almıştır. Makalemizdeki temel amaç Kral Alboin döneminde yapılan akınları anlamak ve İtalya’nın kuzey bölgesinde oluşan durumu incelemektir.

Keywords

Longobardlar, Alboin, İtalya, Ortaçağ, Geç Antikçağ

Read: 770

Download: 266