YÖRÜKLERDE KADIN

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Kültür Tarihi / Halkbilimi
Number of pages: 307-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk eski aile düzenini sürdüren Yörüklerde kadın, ailenin temeli ve hanenin ana taşıyıcısı olup aile içinde ve çadırın yönetiminde söz sahibidir. Kültürel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında kadının önemli bir rolü vardır. Yaşadıkları doğal ortamın da etkisi ile mücadeleci ve hür bir yapıları olduğu gibi tarihte yer edinmiş kadın kahramanlar da bulunmaktadır. Seyyahların gözlemlerinde çeşitli faaliyetlerinden bahsedilen Yörük kadını, sosyal hayat içerisinde her alanda etkin olup, halk hekimliği yapmakta ve bitki kaynaklı karışımları hazırlayıp gerekli tedavileri uygulamaktadır. Yaylak ve kışlak arasında devam eden hareketli yaşam içerisinde iş yükünün çoğunu kadın üstlenmektedir. Göç yollarında göç katarının çekilmesi başta olmak üzere çoğu işi yapan kadın ayrıca hayvanları sevk ve idare etmektedir. Misafiri de ağırlayan Yörük kadını hayvanlardan elde edilen ürünleri damak tadına dönüştürme hususunda oldukça maharetlidir. Hayvancılığa bağlı gelişen dokuma alanında yün ve kılın işlenmesinden mamul hale dönüştürülmesine kadar her türlü işi kadınlar yaparken hazırlanan dokumalar renk, desen, teknik ve tür bakımından çeşitlilik göstermekte ve zengin bir kültürel birikimi yansıtmaktadır. Keçe yapımı ve deri işleme ciddi bir ustalık gerektirirken bunlar kadınlar tarafından yapılmaktadır. Giyim kuşam alanında Türk kültür esintilerini ayrıntılı bir şekilde yansıtan Yörük kadınları ihtiyaçlarını genellikle kendileri hazırlamaktadır. Giyim kuşamı takı ve süs eşyaları tamamlarken başörtüsü ve giyiminden bir kadının medeni durumu rahatlıkla anlaşılabilmektedir.

Keywords

Abstract

The woman of the Yoruks keeping Turkish old family structure is both the backbone of the family and the arbiter among the family and in the management of the tent. The Yoruk woman has a crucial role in the transmission of the cultural backlog to the posterity. There are also Yoruk woman heroes took place in history since they have combative and independent habit because of the natural habitat they live in. The Yoruk women, mentioned about their various facilities in travellers’ observations, are active and effective in all areas of the social life. They use folk medicine. They treat the patients with plant derived mixtures prepared by themselves. The women undertake most of the workload in active life between yaylags (summer highland pastures) and winter quarters. The women, doing most tasks such as carrying migration waggons, also route and drive the herd on the migration routes. The Yoruk women, also hosting the quests, are quite skilful on cooking delicious meals from the animal products. The women do all kinds of works from the process of wool and goat hair spinning to producing last products in weaving which develops parallel to the animal husbandry. Their weaving products having

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics