YÖRÜKLERDE KADIN
THE YORUK WOMAN

Author : Mehmet AK
Number of pages : 307-336

Abstract

Türk eski aile düzenini sürdüren Yörüklerde kadın, ailenin temeli ve hanenin ana taşıyıcısı olup aile içinde ve çadırın yönetiminde söz sahibidir. Kültürel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında kadının önemli bir rolü vardır. Yaşadıkları doğal ortamın da etkisi ile mücadeleci ve hür bir yapıları olduğu gibi tarihte yer edinmiş kadın kahramanlar da bulunmaktadır. Seyyahların gözlemlerinde çeşitli faaliyetlerinden bahsedilen Yörük kadını, sosyal hayat içerisinde her alanda etkin olup, halk hekimliği yapmakta ve bitki kaynaklı karışımları hazırlayıp gerekli tedavileri uygulamaktadır. Yaylak ve kışlak arasında devam eden hareketli yaşam içerisinde iş yükünün çoğunu kadın üstlenmektedir. Göç yollarında göç katarının çekilmesi başta olmak üzere çoğu işi yapan kadın ayrıca hayvanları sevk ve idare etmektedir. Misafiri de ağırlayan Yörük kadını hayvanlardan elde edilen ürünleri damak tadına dönüştürme hususunda oldukça maharetlidir. Hayvancılığa bağlı gelişen dokuma alanında yün ve kılın işlenmesinden mamul hale dönüştürülmesine kadar her türlü işi kadınlar yaparken hazırlanan dokumalar renk, desen, teknik ve tür bakımından çeşitlilik göstermekte ve zengin bir kültürel birikimi yansıtmaktadır. Keçe yapımı ve deri işleme ciddi bir ustalık gerektirirken bunlar kadınlar tarafından yapılmaktadır. Giyim kuşam alanında Türk kültür esintilerini ayrıntılı bir şekilde yansıtan Yörük kadınları ihtiyaçlarını genellikle kendileri hazırlamaktadır. Giyim kuşamı takı ve süs eşyaları tamamlarken başörtüsü ve giyiminden bir kadının medeni durumu rahatlıkla anlaşılabilmektedir.

Keywords

Yörük, Türkmen, Kadın, Aile, Dokuma

Read: 752

Download: 252