TÜRKİYE'DE MEDYA HAREKETLERİ: KARAKTER SORUNU
MEDIENBEWEGUNG IN DER TURKEI: CHARAKTER PROBLEM

Author : Sedat CERECİ
Number of pages : 307-313

Abstract

Medyanın olumlu ve olumsuz etkileri sürekli tartışılmaktadır. Medya her gün binlerce ileti aktarmaktadır ve insanlara sayısız karakter tanıtmaktadır. Rol model ve karakter seçimi bireyin gelişimi açısından önemlidir. Yanlış seçimler olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu çalışmada en popüler medya olarak televizyon ele alınmış, televizyondaki karakterlerin insanlar için oynadığı rol değerlendirilmiştir. Türkiye’de çok sayıda kişi televizyon karakterlerinden etkilenmektedir. Bu, ulusal kimlik açısından büyük bir sorundur. Televizyon, dünyada en çok kullanılan medyadır ve dünyada bir egemenlik kurmuştur. Birçok kişi televizyona bağımlı bir yaşam sürmektedir ve insanlar ihtiyaç duydukları bilgilerin çoğunu televizyondan almaktadır. Türkiye, dünyada televizyonun en çok izlendiği ülkelerden biridir. İnsanlar günlük yaşamlarını planlamak için televizyon izlemektedir. Televizyon, karar veremeyen insanların temel bilgi ve referans kaynağıdır. Türkiye, cehaletin fazla olduğu bir yerdir ve insanların çoğu gereksinim duydukları bilgileri televizyondan öğrenirler. Onlar televizyonun kurallarını ve karakterini benimsemiştir. Kitap okumak yerine çok fazla televizyon izlemek bir geri kalmışlık göstergesi sayılmaktadır. Okuryazarlık bir toplumu hızla geliştirmektedir, ancak televizyon izlemenin toplumsal gelişime katkısı bulunmamaktadır. Televizyondan alınan kötü örnekler bireyin yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu da toplumsal sorunlara neden olmaktadır. Medya bazen topluma yararlı olmaktadır, ancak medyanın olumsuz etkileri de vardır. Meyanın olumsuz etkilerinden korunmak için insanlar medyayı doğru kullanmayı bilmek zorundadır. Medya doğru kullanıldığında olumlu sonuçlara neden olmaktadır.

Keywords

Televizyon, Medya, Karakter, Model, Yapım

Read: 776

Download: 266