YENİ BİR MESLEK ALANI OLARAK YAŞAM KOÇLUĞU VE YAŞAM KOÇLUĞUNUN TOPLUMA SUNUMU
LIFE COACHING AS A NEW PROFESSION AND INTRODUCING LIFE COACHING TO SOCIETY

Author : Selime ÜNAL
Number of pages : 489-509

Abstract

Toplumumuzda yeni bir meslek türü olarak yaşam koçluğu giderek öne çıkmaktadır. Yaşadığımız çağın temel özelliklerinden biri olan hızlı yaşam temposuna ayak uydurmaya çalışan bireyler iş hayatı, evlilik, ebeveynlik, kariyer gibi birçok alanda karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilmek için ya da mevcut durumundan daha iyi bir yaşama ulaşabilmek için yaşam koçlarına müracaat etmektedir. Ekonomik ve sosyal parametreler açısından ancak belli bir kesimin faydalanabildiği yaşam koçluğu meslek olarak kendine bir alan oluşturmayı başarabilmiş ve giderek çeşitlenen alan yelpazesiyle birçok alanda danışmanlık hizmeti vermeyi vaat etmektedir. Araştırmada son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz yaşam koçluğunun ne olduğu, hangi alanlarda ne gibi işlevlerinin olduğu, vaat ettikleri, kimlerin ve hangi amaçla yaşam koçuna gitmeyi tercih ettikleri gibi sorular üzerinden temelde yaşam koçluğuna olan toplumsal eğilimin nedenlerinin sorgulanması amaçlanmaktadır. Yeni bir danışmanlık hizmetinin günümüz alternatifler toplumunda kendine alan oluşturabilmesinde ve giderek alanını genişletebilmesinde kuşkusuz bu alanın kendini nasıl ve hangi vaatlerle sunduğunun önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada nihai olarak arz talep ilişkisi üzerinden okunabilecek söz konusu eğilimin nedenleri bağlamında günümüz toplumundaki ihtiyaçların sosyolojik analizinin yapılması hedeflenmektedir. Araştırmanın amacı kapsamında yaşam koçluğu mesleğini yapanların yaşam koçluğunu topluma nasıl sundukları ve bu bağlam çerçevesinde yaşam koçluğu yapan toplam 10 yaşam koçunun internet sayfalarındaki sunumları nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniğiyle incelenecektir.

Keywords

Koçluk, Yaşam Koçluğu, Danışmanlık, Meslek Sunumu, Kapitalizm

Read: 848

Download: 265