ÖRGÜTLERDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR: TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2017- 60
Number of pages: 385-392
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Yönetim alanında yapılan İstenmeyen Davranışlar içerikli makaleleri gözler önüne sermektir. Bu bağlamda 2000-2017 yılları arasında yazılan 260 makale çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. İstenmeyen Davranışlara konu olan başlıklar arasında; Ayrımcılık, Cam Tavan, Etik Dışı Davranışlar, İfşa, İşkoliklik, Korku, Öğrenilmiş Çaresizlik, Psikolojik Taciz, Sessizlik, Sinizm ve Tükenmişlik yer almaktadır. Çalışmanın sonuçları arasında, adı geçen konulardan en fazla Tükenmişlik ve Psikolojik Taciz’in çalışılmış olması, çalışmaların amaçlarının ekseriyetle ilişki/etki ve farklılaşma ölçümüne odaklanması, ölçeklerin Leymann ve Maslach etrafında kümelenmiş olması, analizlerin korelasyon ve regresyon olması ile sektörlerin ve örneklemlerin benzer olması yer almaktadır. Son olarak çalışmanın başlığı olan “İstenmeyen Davranışlar”, adı geçen konulara başlık olması önerilen bir kavramdır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to reveal the articles dealing with “undesirable behaviors” in the field of “management” in Turkey. The research sample consists of 260 articles written from 2000 to 2017. Among the titles associated with “undesirable behaviors” are “discrimination”, “glass ceiling”, “unethical behaviors”, “whistleblowing”, “workaholism”, “fear”, “learned helplessness”, “mobbing”, “silence”, “cynicism”, and “burnout”. According to the results of the present study, the topics studied most among the above-mentioned are “burnout” and “mobbing”; the studies mostly aim to measure relationship/effect and difference; mostly the scales of Leymann and Maslach are used; correlation and regression analyses are made; and similar sectors and samples are focused on. Finally, “undesirable behaviors” is a concept that can be a title to all the topics mentioned.

Keywords