BİR DÜŞ İÇERİĞİ ÇÖZÜMLEMESİ: YAĞMURCUK KUŞU’NDA BABA KATLİ
A DREAM CONTENT ANALYSIS: PARRICIDE IN YAGMURCUK KUSU

Author : Beyhan UYGUN AYTEMİZ
Number of pages : 125-134

Abstract

Yağmurcuk Kuşu, Kale Kapısı ve Kanın Sesi romanlarından oluşan Kimsecik üçlemesi, yazarın yaşamından yoğun izler taşıdığı için Yaşar Kemal’in yapıtları arasında özel bir yere sahiptir. Yağmurcuk Kuşu’nda İsmail Ağa ve ailesinin savaş nedeniyle Van’dan Çukurova’ya uzanan göç yolcuğu, Çukurova toprağını mesken tutmaları, yoksulluktan zenginliğe uzanan maceraları anlatılırken İsmail Ağa, oğlu Mustafa ve evlatlığı Salman arasındaki ilişkiler ağı metnin temel sorunsalı olarak belirir. İsmail Ağa’nın Salman ve Mustafa arasındaki bölünmüşlüğü ve iki “oğulun” babanın sevgisi için karşı karşıya gelmeleri dikkate sunulur. Metin boyunca gerek Mustafa’nın gerekse köyün diğer çocuklarının Salman’dan duydukları korku dikkatlere sunulurken bu korkunun özellikle Mustafa tarafından nasıl deneyimlendiği çeşitli yönleriyle irdelenir. Salman’ın kendisini ve / ya da babası İsmail Ağa’yı öldüreceği korkusuyla nefes alıp veren Mustafa’nın bu korkunun pençesinde yaşadığı karabasan metnin sonunda babanın Salman tarafından öldürülmesiyle son bulacaktır. Bu incelemede üçlemenin ilk cildinde baba katli meselesinin nasıl ele alındığı metinde yer alan ayrıntılı bir rüya betimlemesinin çözümlenmesi aracılığıyla açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. Söz konusu rüyada Mustafa, babasının evlatlık Salman tarafından öldürüldüğünü görür. Rüya; Mustafa’nın gündelik hayatından aktarılmış malzeme yığınıyla örülmenin yanı sıra Mustafa’nın bilinç düzeyinde yaşadığı babasının Salman tarafından öldürülebileceği endişesiyle ilintili görünse de Sigmund Freud’un Düşlerin Yorumu adlı kitabında ortaya koyduğu veriler ışığında çözümlendiğinde bambaşka bir anlam inşasını olanaklı kılmakta ve Mustafa’nın babası İsmail Ağa ile ilişkisindeki oidipal çatışmayı berraklaştırmaktadır.

Keywords

Psikanaliz, Sigmund Freud, Düş Kuramı, Baba Katli, Oidipus Kompleksi

Read: 1,328

Download: 479