YUNUS EMRE DİVANI'NDA AYET VE HADİSLER
THE QURAN'S VERSES AND HADITHS IN NASIMI'S POETRY

Author : Gülistan EKMEKÇİ
Number of pages : 255-262

Abstract

Yunus Emre, Anadolu insanının içtenliğini ve samimiyetini şiirlerine yansıtarak edebiyatımızda sevgi dilinin oluşmasına vesile olan, Türk Edebiyatı’na bu yönüyle damga vuran büyük şairdir. Yunus Emre Divanı’nda geçen ayet ve hadisler belirlenerek, şairimizin edebi yönünün gölgede kalan yönleri belirlenmeye çalışılacaktır. İnsanlara sevgi aşılayan Yunus Emre’nin ayet ve hadislere sıkça başvurarak, vermek istediği mesajlara ilahi bir dayanakla desteklediği görülür. Yunus Emre Divanı’nda kullanılan ayet ve hadisler belirlenmiştir. Çalışmamızda örnek beyitlere yer verilecektir. Yunus Emre, ayet ve hadisleri hem manen hem iktibasen kullanmıştır. Ancak beyitlerin çoğunda manen kullanımlara yer verilmiştir. Allah aşkını samimi bir dille terrenüm eden şairimizin ayet ve hadisleri ustallıkla kullanması ve bunu nesilden nesile aktarılması şairimizi günümüzde dahi halkın gönlünde taht kurmasını sağlamıştır.

Keywords

Yunus Emre, Divan, Ayet, Hadis, Sevgi

Read: 980

Download: 417