YUNUS EMRE DİVANI'NDA AYET VE HADİSLER

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Türk İslam Edebiyatı
Number of pages: 255-262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yunus Emre, Anadolu insanının içtenliğini ve samimiyetini şiirlerine yansıtarak edebiyatımızda sevgi dilinin oluşmasına vesile olan, Türk Edebiyatı’na bu yönüyle damga vuran büyük şairdir. Yunus Emre Divanı’nda geçen ayet ve hadisler belirlenerek, şairimizin edebi yönünün gölgede kalan yönleri belirlenmeye çalışılacaktır. İnsanlara sevgi aşılayan Yunus Emre’nin ayet ve hadislere sıkça başvurarak, vermek istediği mesajlara ilahi bir dayanakla desteklediği görülür. Yunus Emre Divanı’nda kullanılan ayet ve hadisler belirlenmiştir. Çalışmamızda örnek beyitlere yer verilecektir. Yunus Emre, ayet ve hadisleri hem manen hem iktibasen kullanmıştır. Ancak beyitlerin çoğunda manen kullanımlara yer verilmiştir. Allah aşkını samimi bir dille terrenüm eden şairimizin ayet ve hadisleri ustallıkla kullanması ve bunu nesilden nesile aktarılması şairimizi günümüzde dahi halkın gönlünde taht kurmasını sağlamıştır.

Keywords

Abstract

Yunus Emre was a great poet who contributed to the creation of the love language by reflecting his sincerity on his poems, made a magnificent mark on Turkish literature thanks to this characteristic of him. Yunus Emre’s literary characteristics that were overshadowed by determining the Qur’an’s verses and hadiths in Yunus Emre’s Poetry will be studied. It is seen that Yunus Emre, engraining love to people, supported his messages with a

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics