TARİHSEL OLAYLARIN VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN ANALİZİNDE ‘YENİ GÜÇ DENKLEMİ’NİN UYGULANMASI
APPLICATION OF NEW POWER EQUATION IN ANALYSIS OF HISTORICAL EVENTS AND INTERNATIONAL RELATIONS

Author : Uğur TATLISUMAK
Number of pages : 421-437

Abstract

Analizci, mukayeseli tarih çalışmalarının kıtlığı, günümüzde yapılan bilimsel çalışmalarda göze çarpmaktadır. Buna karşılık, malumat furuşluk tarihçiliğinin gittikçe öne çıktığı ve yaygınlaştığı görülmektedir. Bu dar çerçeveden çıkıp, tarih anlayışımızı geliştirebilecek ve sosyal problemlerin çözümünü kolaylaştıracak yeni usul ve bakış açılarına ihtiyaç duyulduğu muhakkaktır. Bu amaçla, geliştirmeye çalıştığımız “yeni güç denkleminin” tarih çalışmalarında ve sosyal olayların çözümünde uygulanabilirliğini masaya yatırdık. Kuşkusuz “güç denklemi”ni ilk kez biz icat etmiyoruz. Çeşitli formüllerde şekillenmiş güç denklemlerini başka kaynaklarda da görmek mümkündür. Ancak bu denklemlerde epistemolojinin ve bilgi patronajının göz ardı edildiği görüldü. Epistemoloji ve bilgi patronajı temelli bir güç denklemi, asırlardır ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir kalkınma formülü ve stratejik akıldır. Bu denklem, sadece tarihe yeni bir bakış açısı geliştirmeyecektir, aynı zamanda, geçmişte ve hala günümüzde de İslam toplumlarının modernleşmeyi ne kadar yanlış anladığını da ortaya koyacaktır. Şu ana kadar uygulanan güç denklemlerinde, epistemolojinin ve bilgi patronajının göz ardı edilmesi, modernleşmeye çalışan ülkelerde yanlış kalkınma metotlarının uygulanmasına ve yanlış stratejilerinin benimsenmesine sebep olmuştur. Başka bir açıdan, yanlış güç denklemleri, acaba sömürgeci güçlerin, zihnimize asırlardır üfürdüğü bir fikir ve bir algı yönetimi olup olmadığı sorusu da irdelenmektedir. Tarihte gücün şeklinin ve tanımının değişmesiyle, güç denklemi unsurları değişmişse de bilginin ve ona değer veren milletlerin yükseliş trendi hiç değişmemiştir. Bu çalışmayla amaçlanan, Osmanlı modernleşmesinin başarısızlıklarına, bu denklemle ışık tutmak, bir nevi denkleme projektör görevi vermektir. Ayrıca bu denklemin yardımıyla, Osmanlı modernleşmesinin, Japon ve Rus modernleşmesi karşısındaki eksiklikleri, başarısızlıkları bilgi patronajı açısından da kısaca ortaya konulmaya çalışılacaktır. Şunu belirtmekte fayda var ki, bu formül, tamamen bir kalkınma sorununu çözme ve güç sistemlerini anlama iddiasında değildir. Tüm eksikleriyle beraber, geliştirilebilir bir formüldür. Güç denklemi, tarihe ve olaylara sistematik ve analizci bir şekilde bakmamıza olanak sağlayacaktır.

Keywords

Güç Denklemi, Kalkınma, Epistemoloji, Bilgi Patronajı, Modernleşme

Read: 678

Download: 224