TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME, POPÜLER KÜLTÜR VE ARABESK

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Müzik Sosyolojisi
Number of pages: 511-522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Popüler kültür tartışmaları, Türkiye’de, Batı’daki serüveninden bağımsız bir hat izlemiştir. Popüler kültüre yaklaşımların önemli bir bölümü, erken dönemde olumsuz karakterdedir. Bir mücadele alanı olarak tartışılmaya başlamasıyla birlikte, popüler kültürün hegemonya mücadelesi içerisinde olumlu bir hal alabileceği düşünülmeye başlamıştır. Türkiye’de popüler kültür tartışmaları oldukça geniş bir literatüre sahiptir. Bu çalışma, bu literatürün popüler müzik tartışmalarına kaynaklık eden yanlarından hareketle, bir özet metin olma iddiası taşımaktadır. Türkiye’de popüler kültür tartışmalarının zemininde Türkiye’nin modernleşme sürecine yaklaşım vardır. Modernleşme sürecini okumadaki farklılık, Türkiye’nin kültürel mirasını okumakta da farklılık yaratmaktadır. Cumhuriyet’in erken dönemdeki müzik politikalarına yaklaşımlar da yine bir miras sorunu olarak görülebilir. Her alanda Batılılaşma politikası sonucu, müziğin Batılı tekniklerle yeniden üretilmesi konusu gündem olmuştur. Yukarıdan aşağı doğru bir yöne sahip olan bu politikalar, kültürel alan için de denenmiştir. Ancak kültür alanında dirençle karşılaşmıştır. Bu direncin önemli ürünlerinden biri arabesktir. Arabesk müzik, sosyal bilim çevrelerince uzun yıllar görmezden gelinmiş bir olgudur. Bir sorun olarak tanımlanmaya başladığı dönemde olumsuz bir yaklaşım ile ele alınmıştır. 1990’lardan itibaren arabeskin tek yanlı olarak tartışıldığı dönem aşılmıştır. Arabeskin ortaya çıkışına dair farklı görüşler vardır. Bunun ötesinde arabeskin çevreden merkeze hareketi ve arabesk müziğin toplumsal vahameti hususunda da görüşlerde geniş bir yelpazeden söz edilebilir. Bahsi geçen tartışmalar oldukça fazla sayıda sosyal bilimcinin, birtakım nüanslar ile koydukları katkılar ile gelişmiştir. Bu çalışmanın sınırlandırılması adına sınıflandırılan yaklaşımların net bir şekilde görülebileceği isimler tercih edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Arguments for popular culture had an independent path from Turkey’s adventure for the west. The biggest part of the early approaches towards the popular culture was unapproving. As it was not considered in the beginning popular culture started to be argued for becoming a field for ideological struggle. In Turkey, the popular culture arguments have a quite big literature. This study has the claim of being the summery for the roots of the popular music arguments of this literature. The root of the Turkey’s popular culture arguments, is the Turkey’s modernization process. The difference on the understanding of the Turkeys modernization process creates difference in the understanding the Turkey’s cultural heritage. The approach on the musical policy on the early days of Turkish Republic can also be seen as a heritage problem. Reproducing music in the western way become a subject under the idea of becoming western in every area. These policies, that had a Jacobin method, has also been tried for the cultural areas but it had countered some resistance. One of the most important product of this resistance is arabesque. Arabesque was an overseen subject for years for the societies of social science. The first recognition of it was negative and as a problem. In early 90’s was evaluated on a single side. There are different ideas on the birth of the arabesque. There are also different understanding and thoughts on the subjects of how the arabesque reached to the centric levels from the outback and the un-liked case of the arabesque on the society. These arguments that has been mentioned, has been improved by the contributions of many social scientist with some nuance. For the limitation of this study, some people has been selected for better understanding of the subject.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics