KUR’AN’DA LİSAN KAVRAMI VE LİSANIN KÖKENİ
THE LANGUAGE CONCEPT AND ORIGIN OF LANGUAGE IN THE QURAN

Author : Hacı ÖNEN
Number of pages : 293-303

Abstract

Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan temel unsurdur. Zira insanlar ancak dil sayesinde anlaşabilir ve birbiriyle iletişim kurabilirler. Lisan, Kur’an’da farklı anlamlarda kullanılan önemli kavramlardan biridir. Lisan kavramı, dil, lugat, mesaj, kelam, övgü, söz, mektup, tebliğ etmek, bildirmek, konuşmak gibi farklı anlamlara gelmektedir. Kur’an’da farklı münasebetlerle kullanılan lisan, dil kavramına en yakın kavramdır. Kur’an’da lisan, İnsanın bir uzvu olarak dil ve iletişim aracı olarak dil anlamında kullanılmıştır. Kur’an’da bu iki temel anlam dışında ise lisan, övgü ve beyan anlamında da kullanılmıştır. Farklı toplumlarda dil, dilin tanımı ve kökeni gibi hususlar ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Dilin kaynağı meselesi de her toplumda merak konusu olmuş ve bu konu çerçevesinde tartışmalar yapılmıştır. Kimi düşünürler dilin toplumsal bir uzlaşmaya dayalı olduğu savunurken, kimi düşünürler ise dilin kaynağını evrim şeklinde açıklamıştır. Kimi düşünürlere göre ise dil, insanlar tarafından ortaya konmuş bir olgudur. Kur’an’da ise dilin kökeni meselesi, Hz. Adem’e isimlerin öğretilmesi çerçevesinde ele alınmıştır. İslam kültürü içinde dilin menşei ile ilgili temel tartışma, dilin Allah’ın öğretmesi ile mi yoksa insanların uzlaşması sonucu mu meydana geldiği yönündedir. Bu çalışmamızda lisan kavramı ve lisanın kökeni ile ilgili görüşler ele alınmıştır. Ayrıca çalışmamızda Kur’an perspektifinden lisan kavramının semantik tahlili ve dilin kökeni meselesi de inceleme konusu yapılmıştır.

Keywords

Kur’an, Dil, Dilin Kökeni, Adem, Ayet

Read: 748

Download: 242