YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZ VARLIĞI
VOCABULARY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Author : Faruk ÖZTÜRK
Number of pages : 83-104

Abstract

Türkiye’de anadili olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı çalışmaları bulunmasına rağmen yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı çalışmaları yetersiz kalmıştır. Bu da yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı çalışmalarına acil ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak söz varlığı belirleme çalışmalarının nasıl bir yöntem üzerine oturtulacağı, hangi sınırlar çerçevesinde ve hangi hedefler doğrultusunda belirleneceği, hangi şartlara ve ortamlara ihtiyaç duyulacağı konusu büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadili olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı belirleme çalışmalarında yazılı dilden elde edilen veriler üzerinde çalışmalar yapılırken yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı belirleme çalışmalarında hangi verilerin üzerinde çalışmalar yapılması gerektiği ayrı bir konudur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde (YDTÖ) hangi düzeyde hangi sözcüklerin öğretilmesi gerektiği ve bu sözcüklerin nasıl oluşturulacağı konusunda yeterli ve geniş çaplı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin uzun bir geçmişi olmasına rağmen hâlâ araştırma eksiklikleri ve yetersizlikler olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sadece program ve materyal geliştirme konusunda değil aynı zamanda söz varlığı konusunda da ihtiyaç ve durum analizi yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde söz varlığı ve sözcük öğrenimini geliştirmenin etkili bir biçimde nasıl yapılacağını göstermektir. Bu çalışmada, KTMÜ’de YDT öğrenen 75 erkek, 120 kız öğrenci çalışma grubu olarak yer almaktadır. Katılımcılar altı farklı ülkeden (Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan) ve 12 (Kırgız, Kazak, Özbek, Rus, Alman, Tacik, Çeçen, Uygur, Azerî, Afgan, Türk, Tacik) farklı milliyetten oluşmaktadır.

Keywords

Söz Varlığı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Kelime Öğretimi, Dört Temel Beceri

Read: 1,299

Download: 486