YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZ VARLIĞI

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 83-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de anadili olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı çalışmaları bulunmasına rağmen yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı çalışmaları yetersiz kalmıştır. Bu da yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı çalışmalarına acil ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak söz varlığı belirleme çalışmalarının nasıl bir yöntem üzerine oturtulacağı, hangi sınırlar çerçevesinde ve hangi hedefler doğrultusunda belirleneceği, hangi şartlara ve ortamlara ihtiyaç duyulacağı konusu büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadili olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı belirleme çalışmalarında yazılı dilden elde edilen veriler üzerinde çalışmalar yapılırken yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı belirleme çalışmalarında hangi verilerin üzerinde çalışmalar yapılması gerektiği ayrı bir konudur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde (YDTÖ) hangi düzeyde hangi sözcüklerin öğretilmesi gerektiği ve bu sözcüklerin nasıl oluşturulacağı konusunda yeterli ve geniş çaplı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin uzun bir geçmişi olmasına rağmen hâlâ araştırma eksiklikleri ve yetersizlikler olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sadece program ve materyal geliştirme konusunda değil aynı zamanda söz varlığı konusunda da ihtiyaç ve durum analizi yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde söz varlığı ve sözcük öğrenimini geliştirmenin etkili bir biçimde nasıl yapılacağını göstermektir. Bu çalışmada, KTMÜ’de YDT öğrenen 75 erkek, 120 kız öğrenci çalışma grubu olarak yer almaktadır. Katılımcılar altı farklı ülkeden (Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan) ve 12 (Kırgız, Kazak, Özbek, Rus, Alman, Tacik, Çeçen, Uygur, Azerî, Afgan, Türk, Tacik) farklı milliyetten oluşmaktadır.

Keywords

Abstract

Although there are vocabulary studies in teaching Turkish as a native language in Turkey, vocabulary studies in teaching Turkish as a foreign language are insufficient. And, this situation shows that there is an urgent need for vocabulary studies in teaching Turkish as a foreign language. However, what kind of a design will be used, which frames and which ways will be determined, and what kinds of conditions and environments will be needed for the detection studies of vocabulary constitute big problems. While the studies are implemented on the data which were collected from written language in the detection studies of vocabulary in teaching Turkish as a native language, it is a different issue which data should be studied in the detection studies of vocabulary in teaching Turkish as a foreign language. A sufficient and wide scale study on which words should be taught for which level and how these words will be formed in teaching Turkish as a foreign language have not been determined. Despite the fact that there is a long history of teaching Turkish as a foreign language, still its lacks and inefficiencies known to be exist. Thereby, in teaching Turkish as a foreign language situation analysis must be done not only in program and material development subject but also in vocabulary matters.The motive behind this study is to show the vocabulary in teaching Turkish to foreigners, and to show how vocabulary learning can be developed effectively. The motive behind this study is to show the vocabulary in teaching Turkish to foreigners, and to show how vocabulary learning can be developed effectively. 75 boys and 120 girls learning Turkish as a Foreign Language (TFL) at KTMU took part as a treatment group in this research study. The participants are from six different countries (Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, and Tajikistan) and 12 different nationalities (Kyrgyz, Kazakhstani, Uzbek, Russian, German, Tadzhik, Chechen, Uighur, Azerbaijani, Afghan, Turkish, Tadzhik).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics