İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN AHP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM PERFORMANCE INDICATORS WITH AHP

Author : Abdullah YILDIZBAŞI -- Ayşe EDİZ - Esra BAYTEMUR
Number of pages : 275-294

Abstract

Güvenliği konusunda daha bilinçli çalışma eğilimi içindedirler. Çünkü iyi bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi iş verimliliği dolayısıyla üretim verimliliğini arttıracaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerlerindeki çalışma şartlarının, sağlık ve güvenlik içinde yürütülmesini, çalışanların iş esnasında ortaya çıkacak tehlikelerden bedensel ve ruhsal olarak korunmasını hedefler ve bu hedef doğrultusunda iş yerinde hukuki, teknik ve tıbbi önlemler alınmasını sağlar. İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi ise, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri konusunda yardımcı olması ve is sağlığı-güvenliği çalışmalarının işletmenin genel stratejisi ile uyumlu olacak şekilde yürütülmesi için kullanılır. Sistemin performansının sık aralıklarla değerlendirilmesi ise işletmenin etkinliği ve verimliliği açısından önemlidir. Bu çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi performans kriterleri ele alınmıştır. Öncelikle OHSAS-18001 ve ISO 45001 Yönetim Sistemleri incelenerek değerlendirilecek 80 adet performans göstergesi belirlenmiş ve bunlar Politika, Organizasyon, Planlama ve Uygulama, Değerlendirme olarak 5 ana başlıkta toplulaştırılmıştır. Daha sonra bu performans göstergeleri İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan ve çalışma içerisinde de Karar Verici olarak tanımlanmış olan uzmanlarla birlikte değerlendirilmiş ve yapılan ikili karşılaştırma anketleri ile sayısal veriler elde edilmiştir. Elde edilen sayısal verilerin AHP yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi sonucunda kilit performans göstergeleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak AHP yönteminin kullanılması ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi performans ölçümü için belirlenmiş olan 80 adet performans göstergesinin tamamını kullanmak yerine elde edilen kilit performans göstergeleri ile performans ölçümünün yapılabilirliği incelenmiştir.

Keywords

İş Sağlığı Güvenliği, İSG Yönetim Sistemi, Performans Kriterleri, AHP

Read: 712

Download: 216