İSTANBUL'UN DÜNYA SANAT HARİTASINDA KONUMLANDIRILMASI:İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İNCELEMESİ
PUTTING ISTANBUL ON THE MAP OF ART WORLD: ANALYSING ISTANBUL 2010 CULTURAL CAPITAL OF EUROPE

Author : Şeyda Barlas BOZKUŞ
Number of pages : 393-401

Abstract

Bu çalışma, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinliğinin çağdaş kültür politikası bağlamında ele alınmasını üzerine yapılmış bir araştırmadır. Uzun süren gönüllü/STK ve komite çalışmaları sonucunda gerçekleşen "Avrupa Kültür Başkenti" etkinliğinin amacı şehirlerin kültürel mirası ve modern yüzlerini Avrupa ve bütün dünya ülkelerine tanıtmada vesile olmaktır. İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti Projesi'nde yer almasının temel amacı şehrin Berlin, Londra, Paris gibi Avrupa'daki küresel şehirlerin arasında yer alamasını sağlamaktır. Bu sayede İstanbul'un uluslararası imajını turizm özelinde etkisini arttırmaktır. Bu bağlamda Türkiye'nin kültür politikasının değişen vizyonu da ele alınacaktır. İstanbul'un kültürel imajı, göresel sanatlar alanında Avrupa Kültür Başkenti etkinliğinde nasıl tanıtılmıştır? İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkeni etkinliğinin temel içeriğinin kentlerin pazarlanması ve turizm içerikli tanıtımını yapmaktır. Etkinlik kapsamında yapılan sempozyum, tartışma, konferans, sanatçı atölyeleri genel amacın doğrultusunda İstanbul estetik açıdan güzelliği ve kültür turizmin geliştirilmesi bağlamında gerçeleştirilmiştir. Sanat ve kültür alanında İstanbul 2010 etkinlikleri içerisinde farklı atılımlar yapılmak yerine yeni müzelerin açılması, eski müzelerin yenilenmesi gibi ağırlıklı olarak kültürel alt yapının güçlendirilmesi yönünde çaba gösterilmiştir. Çalışmada, İstanbul 2010 etkinliğinin Türkiye'nin gelişmekte olan çağdaş sanat ortamı ve kültür polikasına olana etkisi günümüzdeki gelişmeler göz önünde bulundurularak tartışılacaktır.

Keywords

Kültür, Sanat, Kültür Politikaları, Avrupa Kültür Başkenti, İstanbul

Read: 756

Download: 257