İŞLETME KÜLTÜRÜ VE SOSYAL MEDYADA İŞLETME-FACEBOOK ÖRNEĞİ
BUSINESS CULTURE AND SOCIAL MEDIA ENTERPRISE-FACEBOOK SAMPLE

Author : Mesut ATASEVER
Number of pages : 361-368

Abstract

İşletmecilik kültürü ve anlayışının her geçen gün değiştiği bilinen bir durum olmakla birlikte son 20 yıldır, inanılmaz ve tahmin edilemez biçimde hızlı ve köklü değişikliklerin görülmesi, hem üreticileri hem tüketicileri, hem işletme yönetim anlayışını, kültürel olarak etkilemektedir. İşletmecilik kültürünü en çok etkileyen unsurların başında bilişim teknolojileri, internet, özellikle de sosyal medya konusu gelmektedir. Gerçek hayatta insanların fiziksel olarak bir araya gelmeleriyle oluşan etkileşimin belki daha etkilisi sosyal medya ile meydana gelebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, işletme kültürünün sosyal medya, özellikle de facebook tarafından nasıl etkilendiği konusunun değerlendirilmesidir. Bu amaca yönelik kaynak taraması, gözlem ve yorumlardan yararlanılmıştır. İşletmelerin bilişim teknolojilerini kullanmaları ve işlerine sosyal medyayı taşımak istemeleri ile birlikte, farklı sosyal mecralarda birçok işletme kendilerine yer edinmeye başlamış, bir kısım işletmeler bunda başarılı olmuşlar bir kismi ise başarılı olamamışlardır. Bu başarı ve başarısızlık, değişime ayak uydurabilme becerisi, eğilimleri farkedebilme ve uyum sağlayabilme esnekliği ile ilgili olabilir. Kalabalıkların olduğu her alan gibi sosyal medya alanında da işletmecilik kendiliğinden gelişmekte, bu alana ait özel bir kültür içinde davranışlar şekillenmektedir. Sosyal medyanın sadece sosyalleşmeyle ilgili bir alan olduğu kanaati yaygın olmakla birlikte aslında sosyal medya hem ticari hem genel işletmecilik alanını, hem de müşteri eğilimlerini oluşturan etkileyen yeniden değerlendiren bir alan olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın az çalışılan bu alana katkı sağlaması beklenmektedir.

Keywords

İşletme Kültürü, Sosyal Medya, e-Ticaret

Read: 723

Download: 255