ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİK: DÜNYA SURİYELİ ÇOCUKLARI KORUMA VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMADA BAŞARISIZ
SECURITY FOR CHILDREN: THE WORLD FAILS TO SECURE AND PROTECT SYRIAN CHILDREN

Author : Mehmet Murat PAYAM -- Nurullah SELÇUK
Number of pages : 369-383

Abstract

Tüm dünya üzerinde, özellikle de hâlihazırdaki Orta Doğudaki savaşlar, silahlı çatışmalar ve iç huzursuzluklar insanların güvenliğini ve hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Bu kötü durumlardan daha çok etkilenen insanların ise genellikle zayıf ve korumasız durumda olan çocukların olduğu aşikârdır. Her insanın sahip olduğu gibi, her çocuk da etnik, yasal veya sosyal durumu ne olursa olsun herhangi bir tehlikeye karşı “koru(n)ma hakkı” vardır. Ama ne yazık ki, Suriye’deki çocuklar şu an dünyanın en büyük insani ve koruma/güvenlik krizi ile karşı karşıya kalmakta ve tüm dünya Suriyeli çocukları koruma ve onların güvenliğini sağlamada başarısız olmaktadır. “Soğuk savaşın sona ermesinden bu yana en kötü insani felaket olarak tanımlanan” Suriye iç savaşı, 18 yaş altında resmi olarak kayıtlara geçmiş 8.000 çocuğun öldürüldüğünü göstermektedir. Suriye krizi nedeniyle yerlerinden edilen insanların yarısından çoğu çocuk ve her iki dakikada Suriyeli bir çocuk başka bir yerde çocuk mülteci oluyor. Suriye içindeki çatışmalar, aileden ayır(ıl)ma, nüfus cüzdanlarının olmayışı ve dolayısıyla psikososyal sıkıntı, eğitime erişim, fiziksel ve cinsel şiddet, askere alma, işkence ve adam kaçırma ve temel hizmetlere sınırlı erişim eksikliği de dâhil olmak üzere günlük hak ihlalleri ile karşı karşıya kalan çocukların ruh ve akıl sağlığı üzerinde ciddi bir etki yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle, sarsılmış, izole edilmiş, güven(lik)siz bir nesli ve bu felaketten acı çeken Suriyeli çocukları kurtarmak için, tüm dünyanın bir an önce harekete geçmesi kuvvetle önerilmektedir. Eğer bir an önce hızlı hareket edilmezse, bu masumlar kuşağı dehşet verici bir savaşın kalıcı bir kaybı olacaktır. Bu yazıda bu amaçla, Suriye'de daha önemli çocuk koruma/güvenlik sorunları olmasına rağmen, Suriyeli çocukların mevcut durumu ve sorunları aileden ayır(ıl)ma, silahlı kuvvetler ve gruplara katılım, sömürü ve cinsiyete dayalı şiddet, fiziksel zarar ve psikososyal sıkıntılardan koruma hakları bağlamında ele alınmıştır. Son olarak, çocuklara yönelik hiçbir şiddetin haklı olmadığı ve fakat çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenebileceği düşünüldüğünden, Suriyeli çocukların hakları için daha etkin mücadele bağlamında olası bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords

Suriye, Temel Haklar, Güvenlik, Çocukları Koruma, Mülteci Çocuklar

Read: 773

Download: 254