SALIPAZARI (SAMSUN) İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ
THE TEMPORAL CHANGES OF LAND USE IN SALIPAZARI DİSTRİCT (SAMSUN)

Author : Cüneyt AKTAŞ -- Muhammet BAHADIR
Number of pages : 435-450

Abstract

Bu çalışma ile Samsun ili ilçelerinden Salıpazarı ilçesinde arazi kullanımının zamansal değişimi incelenmiştir. Çalışmada 20 Eylül 1998 ve 13 Eylül 2013 tarihli Landsat uydu görüntüleri ile uzaktan algılama teknikleri ve coğrafi bilgi sistemleri yöntemlerinden yararlanılmıştır. Salıpazarı ilçesinde arazi kullanımının zamansal değişimi için iki farklı döneme ait 1998 ve 2013 uydu görüntüleri kullanılmıştır. Bu görüntülere görüntü işleme ve görüntü zenginleştirme işlemleri uygulanmış ve kontrollü sınıflandırma işlemi yapılarak elde edilen görüntüler arazi kullanım haritalarına dönüştürülmüştür. Bu haritalarla 1998-2013 yılları arasındaki dönemde, arazi kullanımı değişimleri incelenmiştir. Her görüntü için orman, dikili tarım, ekili tarım, tarım dışı ve su yüzeyleri olarak beş temel sınıf belirlenmiştir. 35.085 ha alan olarak hesaplanan araştırma sahasında, 1998 yılında orman alanları 18.065 ha alan iken 2013 yılında 15.778 ha alana gerileyerek %12.65 oranında azaldığı, dikili tarım alanları 13.295 ha alandan 16.186 ha alana genişleyerek %21.74 oranında arttığı görülmüştür. Ekili tarım alanları 3.051 ha alandan 2.004 ha alana gerileyerek %34.31 oranında azaldığı, tarım dışı alanlar 443 ha alandan 930 ha alana genişleyerek %114 oranında arttığı ve su yüzeylerinin 40 ha alandan 177 ha alan genişleyerek %442.5 oranında arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca sınıflandırılan her görüntü doğruluk analizine tabi tutulmuştur. 1998 yılı uydu görüntüsü %86,03, 2013 yılı uydu görüntüsü ise %87,22 oranında doğruluk yüzdelerine sahiptir.

Keywords

Salıpazarı, Arazi Kullanımı, Zamansal Değişim, Uzaktan Algılama, CBS

Read: 746

Download: 237