OSMANLI KAYNAKLARINA GÖRE 16. YÜZYILDA MİDİLLİ ADASI'NDA ÇIKARILAN MADENLER

Author:

Number of pages: 501-510
Year-Number: 2017- 59

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 16 yüzyılda Osmanlı Devletinin sahip olduğu topraklarda adalar da dahil olmak üzere, dönemin önemli madenlerinin nerelerden ve nasıl çıkarıldığını ve bu madenlerin işletme düzeninin nasıl işlediğini, Lesbos adası özelinde, Osmanlı belgelerine dayalı olarak ortaya koymaktır. Tuz, balıkçılıkta, zeytincilikte, bir kısım sütten üretilen maddelerin, sebze ve meyvelerin muhafazasında kullanılmakla beraber, daha ziyade, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan nüfusun ve hayvanların doğrudan doğruya tükettiği bir besin maddesi idi ve bu özelliği ile bütün bir halkı ilgilendiriyordu. Koruyucu ve tat verici özellikleri sebebiyle, kullanım alanı oldukça zengindir. İnsanlık tarihi boyunca elde edilen tuz, yiyecekleri korumanın yanında, yaraları iyileştirmek, suları dezenfekte etmekte ve yiyeceklere lezzet katmak için kullanıldı. İnsan ve diğer canlıların beslenmesinde olduğu kadar, bazı kimyasal maddelerin elde edilmesinde de kullanılan tuzun, oldukça yüksek bir ticari potansiyeli olduğu tarih boyunca gözlemlenmiştir. Koyu siyah renkde, yapışkan bir madde olan, soğuk iken sert, ısıtıldığı zaman yarı sıvı hal alan zift, gemilerin ek yerlerini tıkamak ve tahtayı neme karşı korumak için kullanılırdı. Ziftten başka, bir de çam ağaçlarından ve maden kömürlerinden üretilen, yapışkan bir sıvı olan katran, gemilerin omurgalarına ve su altında kalan kısımlarına sürülürdü. Bu üç önemli madde, 16. yüzyıl Osmanlı yönetimindeki Midilli Adası'nda ocaklardan çıkarılıyordu.

Keywords

Abstract

The aim of this work is to reveal where and how the important mines of the period, including the islands in the Ottoman Empire's territories in the 16th century, were excavated and how the operating order of these mines operated, based on the Ottoman documents, in particular Lesbos island. Salt was a food material that was consumed directly by the population and animals living in the Ottoman Empire, with the use of it in the preservation of olive, some dairy products, vegetables and fruits, and it was all about the people. Due to its preservative and flavor properties, its usage area is very rich. In addition to protecting food, the salt obtained throughout human history was used to heal wounds, disinfect waters and add flavor to food. It has been observed throughout history that the salt used in the acquisition of certain chemical substances, as well as in humans and other living things, has a very high commercial potential. It was used in dark black color, a sticky material that was hard when cold, semi-liquid when heated and was used to seal joints of boats and protect the board against moisture. Other than bitumen, tar, which is a sticky liquid produced from pine trees and coal, was driven to the spines and submerged parts of the ships. These three important items were extracted from the mines on the island of Lesbos in the 16th century Ottoman administration.

Keywords