OSMANLI KAYNAKLARINA GÖRE 16. YÜZYILDA MİDİLLİ ADASI'NDA ÇIKARILAN MADENLER
MINERALS IN LESBOS (MYTLENE) ISLAND IN THE 16TH CENTURY ACCORDING TO OTTOMAN DOCUMENTS

Author : Ayhan AFŞIN ÜNAL
Number of pages : 501-510

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 16 yüzyılda Osmanlı Devletinin sahip olduğu topraklarda adalar da dahil olmak üzere, dönemin önemli madenlerinin nerelerden ve nasıl çıkarıldığını ve bu madenlerin işletme düzeninin nasıl işlediğini, Lesbos adası özelinde, Osmanlı belgelerine dayalı olarak ortaya koymaktır. Tuz, balıkçılıkta, zeytincilikte, bir kısım sütten üretilen maddelerin, sebze ve meyvelerin muhafazasında kullanılmakla beraber, daha ziyade, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan nüfusun ve hayvanların doğrudan doğruya tükettiği bir besin maddesi idi ve bu özelliği ile bütün bir halkı ilgilendiriyordu. Koruyucu ve tat verici özellikleri sebebiyle, kullanım alanı oldukça zengindir. İnsanlık tarihi boyunca elde edilen tuz, yiyecekleri korumanın yanında, yaraları iyileştirmek, suları dezenfekte etmekte ve yiyeceklere lezzet katmak için kullanıldı. İnsan ve diğer canlıların beslenmesinde olduğu kadar, bazı kimyasal maddelerin elde edilmesinde de kullanılan tuzun, oldukça yüksek bir ticari potansiyeli olduğu tarih boyunca gözlemlenmiştir. Koyu siyah renkde, yapışkan bir madde olan, soğuk iken sert, ısıtıldığı zaman yarı sıvı hal alan zift, gemilerin ek yerlerini tıkamak ve tahtayı neme karşı korumak için kullanılırdı. Ziftten başka, bir de çam ağaçlarından ve maden kömürlerinden üretilen, yapışkan bir sıvı olan katran, gemilerin omurgalarına ve su altında kalan kısımlarına sürülürdü. Bu üç önemli madde, 16. yüzyıl Osmanlı yönetimindeki Midilli Adası'nda ocaklardan çıkarılıyordu.

Keywords

Midilli Adası, Maden, Osmanlı İmparatorluğu, Tuz, Zift

Read: 764

Download: 247