PETER STAMM’IN “BÖYLESİ BİR GÜNDE” ADLI ROMANI ÜZERİNE HETEROTOPOLOJİK BİR ANALİZ
A HETEROTOPOLOGICAL ANALYSIS ON THE NOVEL “ON A DAY LIKE THIS” OF PETER STAMM

Author : Kadir ALBAYRAK
Number of pages : 133-151

Abstract

Figürlerin içinde bulunduğu mekân, edebi eserin yapı taşını oluşturur. Sahip olduğu coğrafi ve politik konum sebebiyle özellikle İsviçre edebiyatında mekân farklı bir yere sahiptir. Alpler ülkesi olan İsviçre gerçekte olduğu gibi politik tarafsızlık ve savaşmamış bir ülke imajını edebi eserlerinde de sürdürmüştür. Bu anlamda İsviçreli yazarların eserleri üzerine yapılacak mekânsal bir değerlendirme mekânın İsviçre edebiyatındaki özel durumunu belirlemek için gereklidir. İsviçre’nin son dönem yazarlarından olan Peter Stamm’ın eserlerinde de mekân önemli bir rol oynar. Yazar eserlerinde genellikle yerinden edilen figürlerin başka ülkelerde geçen yaşam hikâyelerini anlatır. Yazarın bu genellemeye uyan eserlerinden biri de “Böylesi Bir Günde” adlı romanıdır. Romanın ana figürü olan İsviçreli Andreas, Paris’te almanca öğretmenliği yapmaktadır. Ailesinden uzakta sürdürdüğü monoton ve yalnız hayatının düzeni, akciğer kanseri olma riskini öğrendiği bir hastane kontrolünün ardından altüst olur ve bu kontrolden sonra memleketi, İsviçre’ye gitme kararı alır. Paris’te tanıştığı Delphine adında bir genç kızla İsviçre’ye seyahat eder. Orada bir süre kaldıktan sonra Paris’e geri dönmek üzere yola çıkar. Roman, Andreas’ın Delphine’i bulmayı umduğu Le Grand Crohot adı verilen Atlantik kıyısındaki bir plajda son bulur. Bu çalışmada figürün yaşadığı mekânlar ve yaptığı seyahat boyunca içinde hareket ettiği farklı yerler, mekâna farklı bir bakış açısı sunan ve Foucault tarafından ortaya konan heterotopya kavramı bağlamında değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede temel alınan heterotopolojik bakış açısını destekleyecek farklı çalışmalarda kullanılacaktır.

Keywords

Peter Stamm, Mekân, Michel Foucault, Heterotopya, İsviçre Edebiyatı

Read: 1,374

Download: 517