TOPLUMSAL BİR EYLEM BİÇİMİ OLARAK TRAKTÖR FUTBOL TAKIMI BAĞLAMINDA JEOPOLİTİK TASAVVUR OLUŞTURMA SÜRECİ
THE PROCESS OF CREATING A GEOPOLITICAL IMAGINATION IN THE CONTEXT OF A TRACTOR'S FOOTBALL TEAM AS A FORM OF SOCIAL ACTION

Author : Beyzade Nadir ÇETİN
Number of pages : 317-331

Abstract

Türkler bin yıldan fazla bir süredir İran coğrafyasında yaşamlarını sürdürmektedirler. Sahip oldukları derin kültürel, toplumsal ve siyasi gelenek, onları önemli bir aktör konumuna getirmiştir. Bugünkü İran coğrafyasında uzun süre devlet biçiminde örgütlenmiş olmalarına rağmen; 1925 yılından itibaren bu örgütlülüklerini kaybetmişlerdir. İran idaresi altında çeşitli ayrımcı ve asimilasyon politikalarına maruz kalmışlardır. Etnik kimlikleri, kültürleri, dilleri ve yaşam biçimleri baskı ile unutturulmaya çalışılmıştır. Ancak tüm baskılara rağmen Güney Azerbaycan Türkleri, tarihten getirdikleri milli şuurları sayesinde ayakta kalmayı ve varlıklarını devam ettirmeyi başarmışlardır. Güney Azerbaycan Türkleri, tarihi süreçte önemli bir toplumsal hareket dinamiğine sahiptirler. 1900’lü yılların başından itibaren günümüze kadar çeşitli hedef ve amaçlar yönünde örgütlenmişlerdir. Kimlik, kültür ve benlik temelli hak taleplerini dile getiren eylemler düzenlemişlerdir. Günümüzde Güney Azerbaycan Milli Hareketi olarak ortaklaşmış olan toplumsal hareket, Traktör (Traxtur) futbol takımının maçlarını toplumsal bir eylem biçimine dönüştürmüştür. Siyasi futbol taktiği olarak adlandırılan bu eylem biçimi, kapalı ve dar bir siyasi ortamda yaşayan Türkler için önemli bir fonksiyon ifa etmektedir. Traktör futbol takımı maçlarının en önemli fonksiyonu, sosyalleşme süreci içerisinde genç nesillerin jeopolitik tasavvurunun oluşturulmasıdır. Tasavvuru oluştururken; söylemler ve mekânsal temsiller kullanılmaktadır. Bu söylem ve mekan temsilleri ise, tezahüratlar, marşlar, pankartlar, giyilen giysiler ve yapılan işaretlerle görsel olarak sunulmaktadır. Bu çalışmada toplumsal hareketin bir eylem biçimi olarak Traktör futbol takımı maçları esnasında sunulan söylem ve mekânsal temsiller analiz edilmeye çalışılmıştır . Analiz için Eleştirel jeopolitik yaklaşım temel alınmıştır.

Keywords

Güney Azerbaycan Türkleri, Toplumsal Hareketler, Traktör Futbol Takımı, Jeopolitik Tasavvur, Eleştirel Jeopolitik

Read: 652

Download: 210