İKİ GELENEKSEL ŞARKICIYA AİT ELEKTROGLOTOGRAFİK VE SPEKTROGRAFİK BULGULAR
SPECTROGRAPHIC AND ELECTROGLOTOGRAPHIC FINDINGS OF TWO TRADITIONAL SİNGERS

Author : Şahin SARUHAN
Number of pages : 157-172

Abstract

Bu çalışmada, Düzce ilindeki iki farklı kültürel toplumu temsil eden iki şarkıcının şarkı söyleme ve günlük konuşma sesleri akustik olarak ve register açısından incelenmiştir. Uygulama aşamasında farklı perdelerde seslendirilen sesli fonem örnekleri ve konuşma ve şarkı söyleme örnekleri kaydedilerek spektrografik ve elektroglotografik olarak analiz edilmiştir. Çalışmada, her iki şarkıcının da göğüs registerini kullandıkları ve perde artışına CQ artışının eşlik ettiği, yani ses tizleştikçe kafa registerine doğru herhangi bir eğilim göstermedikleri bulgulanmıştır. Spektral analizde ise, iki şarkıcınında ‘Batılı opera şarkıcısı formant demeti’ (FCwos) ve P3-4kHz akustik görüngülerine sahip olmadığı tespit edilmiş, bu akustik görüngünün oluşumunun ne glottal koşullar ne de vocal traktus konfigürasyonu açısından iki şarkıcıda da desteklenmediği görülmüştür: şarkıcıların seslerinde 3., 4. ve 5. formantlar birbirlerini enerji olarak desteklemeyecek şekilde birbirlerinden uzak konumlanmakta ve ayrıca şarkıcıların CQ değerleri de düşüktü. Çalışmada, şarkıcılara eşlik eden enstrümanlara ait spektrumlarda, FCwos ve P3-4kHz görüngülerinin oluşacağı alanlarda oldukça yüksek enerji seviyeleri gözlenmiştir. Bu durum, söz konusu şarkıcıların seslerinde FCwos ve P3-4kHz olması durumunda bile bu akustik görüngülerin, şarkıcıların kendilerini enstrümanın üzerinde duyurması konusunda işlevselliklerini yitirecekleri anlamına gelmektedir. Şarkıcıların kendilerini enstrüman eşliği sırasında duyurmalarını sağlayan faktörün, şarkıcıların spektrumunda yüksek enerji seviyesine sahip olduğu gözlenen fundamental frekanslarının oluştuğu bölgede, enstrümanlara ait spektrumların düşük bir enerji ile karakterize olması olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Ses Eğitimi, Register, FCwos, P3-4kHz, Konuşmacı Formantı, Aktör Formantı, Şarkıcı Formantı

Read: 1,389

Download: 600