TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON EVALUATION OF THE PROBLEMS OF WOMEN WORKING IN TOURISM SECTOR

Author : MAHMUT BARAKAZI -- Pembe Gül ÇAKIR - Ebru BARAKAZI
Number of pages : 461-474

Abstract

Turizm sektörünün küresel çapta büyümesi ile birlikte ekonomik etkileri giderek artmıştır. Bu etkilerin en başında gelenlerden biri yaratmış olduğu istihdam kapasitesidir. Modern insanların sanayileşmeyle sonucu çalışma yaşamlarında farklılıklar oluşması kadınların da yoğun bir şekilde iş yaşamına girmesine sebep olmuştur. Kadın istihdamı farklı iş sektörlerinde olmak üzere birçok alanda istihdam sağlamıştır. Bunun neticesinde iş yaşamında ki kadın erken eşitsizliği giderilmeye çalışılmış ve insan niteliklerinden daha çok faydalanılmaya çalışılmıştır. Turizm sektörü, hizmet alanında yer alması nedeniyle yoğun istihdamın gerektirdiği bir yapıya sahiptir. Sektörde kadın istihdamı kıyı otelleri, seyahat acenteleri, ulaşım firmaları ve paydaş sektörlerde kullanılmaktadır. Ancak eğitim durumu çok üst düzeyde olmayan bölgelerde turizm sektöründe kadın istihdamı oldukça zor gerçekleşmektedir. Bu bölgelerde geleneksel bakış açılarının değişime açık olmaması, baskıcı ve zor kullanma eğilimi, kadının çalışma nitelikleri küçümseme gibi pek çok sebep olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı kültürel ve inançsal boyut açısından çok zengin turizm kapasitesine sahip olan Şanlıurfa’daki turizm işletmelerinde kadın istihdamın önündeki engelleri ortaya koyarak kadınların cinsiyet ayrımcılığı hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Turizm sektöründe çalışan kadınların iş yaşamında maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak bazı öneriler yer almakta ve fikirler sunulmaktadır. Kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olan kadın niteliklerinin turizm sektöründen izole edilmesi hem sosyal gelişimin hem de ekonomik gelişimin önünü kapayacağını düşündürmektedir.

Keywords

İstihdam, Kadın, Turizm, Cinsiyet, Şanlıurfa

Read: 801

Download: 269