KKTC’NİN TÜRK DÜNYASI TARAFINDAN TANINMASI: DURUMLAR, ETKİLER VE SONUÇLAR

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik
Number of pages: 443-454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, Türk Dünyası’nın en güneyde kalan bağımsız Türk Cumhuriyeti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk Dünyası tarafından tanınması konusunun gecikmişliğinin dayanılmaz hale gelen ağırlığını, özellikle siyaset ve güvenlik mülahazaları çerçevesinde tartışmaktır. Zira günümüzde dünya üzerinde 7 Türk Devleti, 13 Özerk Türk Cumhuriyeti, 50 civarında Türk topluluğu bulunmaktadır ve toplam nüfusları da 300 milyondan biraz fazladır. Türkçe, dünyada konuşulan 5. büyük dildir ve Orta Asya, Kafkasya, Anadolu ve Trakya’yı aşıp Orta ve Batı Avrupa’daki Türkler tarafından anadil olarak konuşulmaktadır. Bu büyük gücün küresel bir aktör olarak yönlendirici roller üstlenmesi ve buna dönük olarak hem devletler arasında hem de sivil toplum kuruluşları arasında önemli ve etkili stratejik projelerin yapılması gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde yapılan yüzeysel ya da etkisiz işbirlikleri yerine, artık bugün Türk Dünyası’nda vizyonu olan ve destekleyici çalışmaların yapılması geç kalınmaması gereken bir durumdur. Dolayısıyla çalışma sorunsalının gecikmişliğinin yarattığı olumsuzlukların ortaya konulması, KKTC ile Türk Dünyası’nın bütünleşmesi sürecinin de aciliyetini belirginleştirecektir. Bu çalışmanın temel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası tarafından tanınması konusunun gecikmişliğinin dayanılmaz hale gelen ağırlığını, özellikle siyaset ve güvenlik mülahazaları çerçevesinde tartışmaktır. Zira 1991 sonrası ortaya çıkan ve her geçen yıl gelişen Türk Dünyası gibi büyük bir gücün küresel aktör olarak yönlendirici roller üstlenmesi ve buna dönük olarak hem devletler arasında hem de sivil toplum kuruluşları arasında önemli ve etkili stratejik projelerin yapılması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

The main aim of this study is to discuss unbearable weight of the issue being late regarding political, social and economic aspects related to the recognition by Turkic World of the Turkish Republic of Northern Cyprus which is located as an independent Turkish Republic in the most south part of Turkic World. Thus there are 7 Turkic states, 13 autonomous Turkic Republic, nearly 50 Turkic society all around the world today, and they totally have a population more than 300 million. Turkish is the 5th biggest spoken language on earth and it is spoken as mother-language by the Turks settled in the middle and western Europe as well as all across Middle Asia, Caucasus, Anatolia and Thrace. Thus it is necessary that this robust power should burden leading roles as a global actor, and in line with this issue, significant and affective strategic projects should be implemented among both states and non-governmental organizations. Instead of past superficial or ineffective cooperation, it is necessary not to be late anymore for exploring vision-wide and supportive works and deeds in the Turkic World today. Thus putting forward the negations created by the lateness of the problematic of this study also clarifies urgency for the integration process between TRNC and Turkic World.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics