KKTC’NİN TÜRK DÜNYASI TARAFINDAN TANINMASI: DURUMLAR, ETKİLER VE SONUÇLAR
RECOGNITION OF THE TRNC BY THE TURKIC WORLD: SITUATIONS, IMPACTS AND RESULTS

Author : Pınar AKARÇAY
Number of pages : 443-454

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, Türk Dünyası’nın en güneyde kalan bağımsız Türk Cumhuriyeti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk Dünyası tarafından tanınması konusunun gecikmişliğinin dayanılmaz hale gelen ağırlığını, özellikle siyaset ve güvenlik mülahazaları çerçevesinde tartışmaktır. Zira günümüzde dünya üzerinde 7 Türk Devleti, 13 Özerk Türk Cumhuriyeti, 50 civarında Türk topluluğu bulunmaktadır ve toplam nüfusları da 300 milyondan biraz fazladır. Türkçe, dünyada konuşulan 5. büyük dildir ve Orta Asya, Kafkasya, Anadolu ve Trakya’yı aşıp Orta ve Batı Avrupa’daki Türkler tarafından anadil olarak konuşulmaktadır. Bu büyük gücün küresel bir aktör olarak yönlendirici roller üstlenmesi ve buna dönük olarak hem devletler arasında hem de sivil toplum kuruluşları arasında önemli ve etkili stratejik projelerin yapılması gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde yapılan yüzeysel ya da etkisiz işbirlikleri yerine, artık bugün Türk Dünyası’nda vizyonu olan ve destekleyici çalışmaların yapılması geç kalınmaması gereken bir durumdur. Dolayısıyla çalışma sorunsalının gecikmişliğinin yarattığı olumsuzlukların ortaya konulması, KKTC ile Türk Dünyası’nın bütünleşmesi sürecinin de aciliyetini belirginleştirecektir. Bu çalışmanın temel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası tarafından tanınması konusunun gecikmişliğinin dayanılmaz hale gelen ağırlığını, özellikle siyaset ve güvenlik mülahazaları çerçevesinde tartışmaktır. Zira 1991 sonrası ortaya çıkan ve her geçen yıl gelişen Türk Dünyası gibi büyük bir gücün küresel aktör olarak yönlendirici roller üstlenmesi ve buna dönük olarak hem devletler arasında hem de sivil toplum kuruluşları arasında önemli ve etkili stratejik projelerin yapılması gerekmektedir.

Keywords

Türk Dünyası, Kıbrıs, KKTC, Uluslararası Siyaset, Tanınma

Read: 785

Download: 254