GİRESUN İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ TÜRKÜLERİN DERLENMESİ
COMPILATION OF UNREGISTERED TURKISH FOLK SONGS WITHIN BORDERS OF GIRESUN PROVINCE

Author : Abdullah ÖNLÜ -- Serkan ÖZTÜRK - Gökhan HAMZAÇEBİ - Çağatay KARADENİZ
Number of pages : 15-24

Abstract

Türküler, ait oldukları toplumlara göre kültürel yapısıyla belleklere yerleşmiş, tabiat olayları ve toplumsal olgular gibi geniş konuları içine alarak anonimleşme sürecini tamamlamış ve günümüze kadar süregelmiştir. Mevcut türkülerin büyük bir çoğunluğu kadim zamanlarda ortaya çıkıp bugüne miras olarak ulaşmıştır. Ancak sayısı hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber çok sayıda türkünün günümüze ulaşmadığı düşünülmektedir. Başta müzik olmak üzere kültür ve sanat birikimlerinin gelecek nesillere aktarılması bu mirasın devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma ile kültürel mirasın aktarımına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu araştırmada durum tespitine yönelik tarama modeli uygulanmıştır. Bu kapsamda, proje ile ilgili olarak başlangıç aşamasında literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramasından elde edilen verilere göre alanda müzik derleme planı hazırlanmıştır. Çalışma planı çerçevesinde Giresun İli sınırları içerisinde Bulancak ve Görele ilçelerinde tarama çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Bulancak İlçesi’ne bağlı İnece Köyü’nde iki adet derlenmemiş türkü tespit edilmiştir. Mustafa HACIVELİOĞLU’ndan alınan “Ata Binesim Geldi” ve “Alçaktan Götürün” isimli türküler aynı ilçede yaşayan Niyazi Güven’den de dinlenerek karşılaştırma yapılmıştır. Tespit edilen “Ata Binesim Geldi” ve “Alçaktan Götürün” isimli türküler dikte edilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ayrıca bu çalışma “Giresun İli Sınırları İçerisindeki Kayıt Altına Alınmamış Türkülerin Derlenmesi” başlığıyla, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) olarak gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Giresun, Derleme,Türkü, Türk Halk Müziği

Read: 1,298

Download: 466