EĞİTİM KURUMLARINDA RUHSAL SERMAYE: KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME
SPIRITUAL CAPITAL IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A CONCEPTUAL ANALYSIS

Author : Suphi BALCI -- Habib ÖZGAN
Number of pages : 107-116

Abstract

İktisadi bir kavram olan sermaye zaman içerisinde ekonomiyle ilişkili olmayan alanlarda da kullanılmıştır. Ne veya nasıl sorularının yerine neden sorusunun cevabını arayan ruhsal zekâ kuramının temelini ruhsal sermayenin oluşturduğu söylenebilir. Kaynağı insan ruhunda var olan iyiliklerin dini, manevi ve kültürel değerler aracılığıyla insan yaşantısında şekil bulmuş hali olarak tanımlanabilecek ruhsal sermaye ortak faydayı sağlamada insanları harekete geçirecek önemli faktörlerden birisidir. Maddi uyarıcılar her zaman insanları motive etmeyebilir ama hayata dair anlam yaratan ruhsal sermaye onları her zaman motive edecektir. İnsanlar iş yerine sadece bedenlerini getirmez, kalplerini ve ruhlarını da getirirler. Dolayısıyla ruhsal sermayeyi görmezden gelmek, insan kaynağı bakımından örgütlerin bir tarafını eksik bırakacaktır. Bu nedenle bu araştırma ruhsal sermaye üzerine kavramsal bir çözümleme yaparak ve bu kavramın eğitim kurumlarında kullanımının önemine değinerek alanyazına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ruhsal sermayeyi kavramsal olarak çözümlemek amacıyla, ilgili alanyazın taranmış, özgün olduğu düşünülen kaynaklara ulaşılmış ve veriler çözümlenmiştir. Yapılan araştırmalar ruhsal sermayenin insanların aileleriyle ve arkadaşlarıyla olan bağlarını kuvvetlendirdiğini, onları yapıcı yollar bulmaya yönlendirdiği, insan sağlığını olumlu etkilediğini ve gönüllü katılımı teşvik ettiğini göstermektedir. Soyut, doğrudan maddi karşılığı olmayan ruhsal sermayeye yatırım yapan şirketlerin bunun karşılığını ekonomik olarak aldığı düşünüldüğünde; eğitim gibi doğrudan insan odaklı olan alanlarda ruhsal sermayeye yatırım yaparak; okullardaki eğitim-öğretim süreçleri geliştirilebileceği öngörülmektedir.

Keywords

Ruhsal Sermaye, Ruhsallık, Sermaye, Değer

Read: 1,335

Download: 487