SANAT ÇALIŞMALARI VE ÖĞRENME İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Sanat ve Eğitim
Number of pages: 205-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim yaşam boyu devam eder. Ancak örgün öğrenme içinde ki eğitimin daha verimli ve kaliteli olması; bitmek bilmeyen araştırmaları içerir. Genellikle de araştırmalar istatiksel verilerden hareketle revize yoluna gidilir. Birey hayatın içinde eğitimini alır ancak okul formatında bir takım iletişim sorunlarıyla karşılaşabilir. Bu bakımdan yeni ve yaşayan çözümlemeler gereklidir. Bu çözümlerin uygulanabilirliği ise çözümün; yaşamla bağını ortaya koyar. Yaşamayan çözüm sonuç vermez. Sanat özellikle yaşamı bir yönüyle taklit ettiği için en uygun öğrenme çözümlerinden biridir de. Sanatsal olanı eğitim ve öğrenme sürecinde nasıl ve nasıl kullanmak gerektiği birey özellikleri ve eğitimin amacında yatar. Bu veriler ışığında kültürel yapıda düşünülerek sanatı nasıl kullanmamız üzerine araştırmalar yapılmakta ama yetersiz kalmaktadır. Sanat eğitiminden ziyade sanatı öğrenme aracı olarak nasıl her birey için kullanılması gerektiği üzerine çalışmalar yapılmalıdır. Bu bakımdan elde edilen verilerin kitlesel değil, bireysel gereklikleri üzerine çalışmalar gerekir. Bu tarz çalışmaların nüfus dinamiği göz önüne alındığında uygulanabilirliği sorunsaldır. Ancak belki özel eğitimde, ya da gerekliliği zorunlu olan özel sınıflarda uygulanabilirliği vardır. Sanatın iyileştirici yanı test edilmiş bir gerçekliktir. Özellikle bedensel yeterliliği olan bireylerin icra etmesi kolaydır. Ancak Bedensel engelli bireyler için uygulamada fiziksel tedaviler yanında çözümler üretip, bu yolla iyileşmelerinde bir alternatif olarak sunulabilir. Fiziksel tedavilerin bireyin iç dünyasına girmesi sanatsal olanla da kolaylaştırılabilir.

Keywords

Abstract

Education continues throughout life. However, the training in formal learning is more efficient and of high quality; It contains endless research. Generally, research is conducted on the basis of statistical data. The individual is educated in his / her life, but may encounter some communication problems in school format. In this respect new and living solutions are necessary. The feasibility of these solutions is the solution; puts the bond with life. The non-living solution does not work. Art is one of the most appropriate learning solutions, especially since it imitates life in a way. How and how to use the artistic in the education and learning process depends on the individual characteristics and the purpose of education. In the light of this data, we are investigating how to use art in the cultural structure but it is insufficient. It is necessary to study how art education should be used for each individual as a learning tool of art. They need to study the individual needs of the data obtained from this care, not the mass. Applicability is problematic given the population dynamics of such studies. But maybe it is applicable in special education, or in special classes that are compulsory. The healing aspect of art is a tested reality. It is especially easy for individuals with bodily competence to perform. However, in the case of physically handicapped individuals, physical therapies in practice can produce solutions as well as they can be offered as an alternative in their recovery. The introduction of physical therapies into the inner world of the individual can also be facilitated by the artistic

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics