TOPLUM KALKINMASINDA ÖRNEK LİDER HÜSEYİN KÖYCÜ’NÜN ŞENKAYA GAZETESİ
ŞENKAYA NEWSPAPER OF “HÜSEYİN KÖYCÜ, THE MODEL LEADER IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY”

Author : Meriç GÜVEN
Number of pages : 159-174

Abstract

“Şenkaya” gazetesi “ Erzurum’un Şenkaya ilçesinde eğitim ve kültür hayatına ağırlık verilerek 1950 yılından itibaren çıkarılmaya başlanan mahalli ölçekli yerel bir gazetedir. Gazete 34 sayı olarak çıkarılmıştır. 15 günde bir yayımlanan gazetenin ilk sayısı 1 Haziran 1950 tarihinde, 34. ve son sayısı 15 Ağustos 1955’te yayımlanmıştır. Gazete dikey ve sütun esaslı klasik “tipo sayfa” düzenine göre tertip ve tanzim edilmiş, düz ofset baskı tekniği ile basılmıştır. “Şenkaya” gazetesi içeriğine göre fikir, dağıtım alanına göre yerel, yayın süresine göre süreli, ilgi alanına göre kültürel ve ebadına göre tabloid gazete normlarındadır. “Şenkaya” gazetesi aynı zamanda ilçenin de kurucusu olan Hüseyin Köycünün şahsi gayreti ile çıkarılmış, gazetede başyazıdan tefrikalara, haberden fotoğraflara kadar tüm içerik Hüseyin Köycü tarafından hazırlanmıştır. Hüseyin Köycü, molla ve müderris bir babadan tevarüs eden istidatlarla yetişmiş ileri düzeyde Arapça ve Farsça bilen, tarih, coğrafya ve edebiyata düşkün, içtimai ve iktisadi konularda kendini yetiştirmiş otodidakt bir kişi, askerî bir kumandan, siyasî bir otorite ve nevi şahsına münhasır fevkalede yetenekli misyon ve vizyon sahibi bir kimsedir. Hüseyin Köycü, “Şenkaya” gazetesi”ni bu yurt parçasının yükselmesi ve kalkınması yolunda sanatla sermayenin, ihtisasla el emeğinin, eski cevherlerle yeni ruhların bir arada toplanması amaç ve şiarı ile çıkarmıştır. Gazetede makaleler, denemeler, şiirler yanında bir kısmı “diktraksiyon” formatında olan “Kırk Hikaye” gibi hikayeler, “Kel Memet ve Kuru Memet” gibi meddah tarzı fıkralar, “Fedakârlar” gibi oynanmak için yazılmış piyesler ve “Dil Öğren”, “Yedi Renk Sohbet” gibi edebî ve akademik eleştiri ve denemeler yayımlanmıştır. Şenkaya gazetesi akademisyenler tarafından, bölge gazetelerinin en mükemmeli olarak gösterildiği gibi Ziya Gökalp'in Diyarbakır'da çıkardığı “Küçük Mecmua” gibi taşra basınının en olgun örneklerinden biri olarak da kabul edilmiş; üzerinde tarih, coğrafya, edebiyat, sosyoloji ve etnoloji yönünden ilmî araştırmalar yapılacak kadar olgun ve zengin bir gazete sayılmıştır.

Keywords

Şenkaya Gazetesi, Hüseyin Köycü, Yerel Basın, Toplumsal Kalkınma

Read: 1,306

Download: 432