TÜRKİYE’DE SEBZE ÜRETİMİ ÇALIŞMALARI (1940-1950)
VEGETABLE GROWING ACTIVITIES IN TURKEY (1940-1950)

Author : Nadir YURTOĞLU
Number of pages : 383-390

Abstract

Bu araştırmada 1940 ile 1950 yılları arasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yetiştirilen sebze türleri ile bu türlerinin ekim alanları miktarı ve ekonomiye olan yansımaları ele alınmıştır. Konu, 1940-1950 yılları arasında Türkiye’de sebze üretimi faaliyetleri ile sınırlandırılmış ve bu başlık etrafında incelenmiştir. Sebze üretimi çalışmaları ele alınırken sayısal veriler üzerinde değerlendirilmeler yapılmıştır. Araştırmanın konusu hakkında literatürde yer alan eksiklikler resmi yayınlardan, tutanak dergileri, zabıt ceridesi, istatistik verileri ve dönemin süreli yayınlarından olan çeşitli ekonomi ve tarım dergilerinin makaleleri ile kitaplar gibi birincil kaynakların kullanılması yoluyla tamamlanmıştır. Konu incelenirken dönemin Türkiye’sinde yetiştirilen ve türleriyle farklı şekilde isimlendirilen sebze çeşitleri göz önüne getirilerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuç şudur: 1940 ile 1950 yılları arasındaki on yıllık dönemde halkın sağlığı bakımından gerekli olan karnabahar, enginar, bakla, bamya, fasulye, patlıcan, lahana ve havuç gibi beslenme değeri yüksek olan sebzeler, ülkenin iklim ve toprak durumuna göre çeşitli yörelerinde yetiştirilmeye çaba sarf edilerek bir uğraş alanı haline getirilmiştir. II. Dünya Savaşı dönemi ve sonrasına rastlanan bu süreçte, yetiştirilen sebzelerden bir kısmı aile bireylerinin beslenme ihtiyacında kullanılırken, kalanı ticari maksatla piyasaya sürülerek gelir temin edilmesinde yararlanılmıştır. Sebze üretiminde yaşanan bu gelişme, bir yandan ülkenin tarım imkânlarından faydalanılmasının önünü açarken, öbür yandan, savaş dönemi sıkıntılarının giderilmesine yardımcı olmuş, bilhassa halkın açlıkla yüz yüze gelmesine engel teşkil etmiştir. Ayrıca Türkiye’de yetiştirilen sebzelerin önemli bir miktarının, dış ülkelere satılarak döviz elde edilmesi sayesinde, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanmıştır.

Keywords

Baklagiller, Yaş Sebzeler, Mevsim Sebzeleri, Turfanda Sebzecilik

Read: 717

Download: 241