TÜRKLER VE İNGİLİZLER; TARİHTE İLK MÜNASEBETLER
TURKS AND ENGLISH: FIRST ENCOUNTERS IN HISTORY

Author : Hasan BAKTIR
Number of pages : 169-179

Abstract

Bu makalede Türkler ve İngilizlerin tarihte ilk defa ne zaman karşılaştıkları sorusuna cevap aranmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında Haçlı Seferleri, Niğbolu Savaşı, Akdeniz ticareti iki ulus arasında muhtemel münasebetlerin geliştiği olaylar olarak kayıtlara geçmiştir. Özellikle İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Akdes Nimet Kurat’ın çalışmalarında Türk-İngiliz İlişkilerinin siyasi boyutları değerlendirilmiştir. Ancak Haçlı Seferleri, özellikle I. Haçlı Seferi ve Akdeniz ticareti üzerinde fazla durulmamıştır. I. Haçlı Seferi döneminde Anadolu Selçuklu Devleti haçlılara karşı mücadele ederken, haçlı ordusunda bulunan İngiliz askerlere karşı da mücadele etmiştir. Bu sefere İngiltere’den Normandiya Kralı I. William’ın oğlu Robert Courthose eniştesi ve önemli birkaç ileri gelen soylu İngiliz şövalye ile sefere iştirak etmiş, İznik’te Selçuklu Sultanı Kılıçaslan’ın ordusu ile savaşmıştır. Bu savaştan sonra da Antakya’nın Haçlılar tarafından ele geçirilmesinde etkili rol almıştır. Sonrasında Türkler ile İngilizler’in Niğbolu Savaşı’nda karşı karşıya geldikleri düşünülmektedir. Bu konu Uzunçarşılı’nın çalışmasında geçmektedir. Bundan sonrasında Kraliçe Elizabeth I. Döneminde Osmanlı-İngiliz ilişkilerinin başlaması ile Türkler ve İngilizler arasında uzun süre devam edecek bir ilişki süreci başlamıştır. Ancak bu dönemlerde İngilizler ile Türklerin münferit karşılaşmaları olmuş ve bu konuda yeterli çalışma yapılmamıştır. Akdeniz ticareti aslında belki de İngiliz ve Türk ulusunun birbirleri ile ilk defa karşılaştıkları ve bunun da ötesine geçerek iletişim kurdukları bir ortamı oluşturmuştur. Bu makalede bu süreç değerlendirilmiş ve Hospitaller Tarikatı üyesi İngilizler ile Türkler’in özellikle Akdeniz’deki münferit karşılaşmaları üzerinde durulmuştur.

Keywords

Türkler ve İngilizler, Haçlı Seferleri, Hospitaller, Niğbolu Savaşı, Rodos Şövalyeleri

Read: 1,475

Download: 587