ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINDA SANAT EĞİTİMİNİN ROLÜ
THE ROLE OF ART EDUCATION IN TEACHING VALUES IN EARLY CHILDHOOD

Author : Oğuz DİLMAC -- Begüm TOPUZ
Number of pages : 39-49

Abstract

Bu araştırma değerlerin bireylere kazandırılmasında sanat eğitimin rolü üzerinde durmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma ilgili alanyazın taraması yapılarak gerçekleştirilmiştir. Toplumlar istikrarlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için barışcıl, insancıl, hoşgörülü ve toplumsal kurallara uyan, diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurabilen insanlara gün geçtikçe artan bir şekilde ihtiyaç duymaktadır. Şüphesiz toplumların gerek kendi içlerinde gerekse birbirleri ile sürekli rekabet halinde oldukları günümüzde bilgi ve teknolojiye sahip olma düzeyleri onları diğerlerine göre bir adım öne çıkarmaktadır. Ama sadece bu özellikler toplumu birarada tutabilme açısından yeterli görülmemektedir. Bireylerde bunların yanı sıra kendi benliğini oluşturan, milli ve manevi değerlerinden beslenmesi beklenen bir özelliktir. Genel eğitimin içinde kendine özgü bir işleyişi olan ve bireyin daha çok duyuşsal becerilerini geliştirmeye yönelik ele alınması gereken sanat eğitimi de değerlerin kazandırılmasında oldukça önemli bir yere sahip olduğu ileri sürülebilir.. Uygulamalı bir alan olan sanat eğitiminde öğretenlerin öğrenenlere yönelik hazırlayacakları öğretim programlarında kendi tarihsel geçmişlerini, kültürel değerlerini tanımalarını sağlayacak çalışmalara ağırlık vermeleri, bunların yanı sıra paylaşma, empati, hoşgörü, yardımlaşma gibi kavramlar çerçevesinde konuların işlemesi, değerlerin sanat eğitimi aracılığıyla bireye kazandırılabilmesi için son derece önemlidir. Bireyin, duygusal ve ruhsal deneyim ihtiyaçlarının karşılandığı bir alan olan sanat eğitimi ayrıca duyarlılığı ve ahlakı besleyen çok önemli bir kaynaktır. Unutulmamalıdır ki değerlerin bireye kazandırılması sadece bilişsel bir süreçle sağlanamaz onu beyinlerin yanı sıra yüreklere de iyice yerleştirilmesi gerekmektedir. Buda sanat eğitiminin vasıtasıyla gerçekleşir.

Keywords

Değerler Eğitimi, Sanat Eğitimi, Erken Çocukluk Dönemi

Read: 1,304

Download: 505