SOSYAL ADALET BAĞLAMINDA MANEVİ PSİKOLOJİK DANIŞMA

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 87-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uzun zamanlar boyunca psikoloji uygulama tarihinde daha çok kişisel sorunların üzerinde durulmasına karşın (Snow, 2012) son yıllarda sosyal adalet meselelerinin psikolojik danışma alanında yer alması gerekliliği üzerinde durulmaya başlanmıştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal meselelerinin yoğun bir biçimde gündeme gelmesiyle sosyal adalet, 1900’lü yılların başından itibaren psikolojik danışma alanının çalışma konuları arasındaki yerini almıştır (Keklik, 2010; Kiselica, & Robinson, 2001). Buna rağmen psikoloji alanındaki profesyoneller sosyal, ekonomik ve politik alandaki savunucu rollerini yeni yeni fark etmeye başlamıştır (Snow, 2012). Türkiye’de psikolojik danışma alanındaki sosyal adalet meselesi üzerine yürütülen çalışmalar incelendiğinde bu konuda hala güçlü bir sesin ve akımın olmadığını söylemek mümkündür. Manevi psikolojik danışma açısından bakıldığında ise uygulamaları son yıllarda filizlenmeye başlayan alanda sosyal meselelerden ziyade daha çok kaygı, kişiler arası ilişkiler, benlik gibi daha bireysel mevzular üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu çalışma ile sosyal adalet kavramının tanımına kısaca değinilerek psikolojik danışma alanında sosyal adalet konularının ele alınma tarihçesi ve uygulama alanları üzerinde durulmaktadır. Son olarak da manevi psikolojik danışma alanının çalışma konuları incelenerek sosyal adalet kavramının manevi psikolojik danışma içinde nerede yer aldığına değinilmektedir.

Keywords

Abstract

Despite the focus on personal issues on psychology practice for a long time (Snow, 2012), in recent years, it is pointed out the necessity to take part in the counseling field of social justice issues. Since social issues has been the main topic of conversation in the USA, social justice has taken its place among the study subjects of psychological counseling by the early 1900s (Keklik, 2010; Kiselica, & Robinson, 2001). Nevertheless, professionals in the field of psychology have only recently begun to realize their defender role in the field of socioeconomic system, and politics (Snow, 2012). Examined the studies carried out on social justice issues in the counseling field in Turkey, it is possible to state that there is still not a strong voice and movement in this regard. By the view of spiritual counseling, it seems to focus on more personal matters such as anxiety, interpersonal relationship, and self in the field whose applications began to develop in recent years. This study focuses on the history and applications within social justice issues, after it briefly mentions the definition of the concept of social justice. Finally, by examining the research subjects of spiritual counseling, it’s addressed to social justice issues in terms of this field.

Keywords