KUŞAKLAR VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ: KUŞAKLARIN DİJİTAL PAZARLAMA UNSURLARINA YÖNELİK TUTUMU

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 481-495
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz iletişim dünyasının akıl almaz şekilde evrim geçirmesi ve iletişim alanındaki yeniliklerin pazarlama faaliyetleri içinde kullanım imkanı düşünüldüğünde gelişen teknolojiyi yakından takip etmek işletmeler için göz ardı edilmemesi gereken önemli bir faaliyet alanı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte işletmeler iletişim teknolojilerindeki bu yenilikleri en uygun şekilde pazarlama karmasına dahil ederken, bu iletişim unsurları ile ulaşabilecekleri kitlenin özelliklerinin belirlenmesi diğer önemli bir faaliyet alanı olarak değerlendirilmelidir. Hedef kitleyi tanımlamada en temel kriter olarak kabul edilen yaş faktörü, aynı kuşağı yaşayan bireyler olarak ele alındığında işletmelere daha net bilgiler sunma imkanı da vermektedir. Kuşaklar aynı dönemin sosyo-ekonomik olaylarından etkilenmesi nedeniyle benzer düşünce ve davranış eğilimi içinde bulunmaktadır. Bu çalışmada bireylerin içinde bulundukları kuşaklara göre dijital iletişim unsurlarını kullanım durumları ve kuşakların bu dijital iletişim unsurlarına yönelik tutumları analiz edilmesi hedeflenmiştir. Özellikle cep telefonu, internet ve sosyal medya kullanımı çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda; kuşaklar arasında cep telefonu kullanımı açısından herhangi bir farkın olmadığı ancak internet ve sosyal medya kullanımı açısından farklılığın olduğu görülmektedir. İşletmelerin dijital pazarlama unsurlarını kullanarak ilettikleri mesajlara yönelik tutumlar açısından kuşaklar arasındaki farklılıklar değerlendirildiğinde ise kuşaklar arasında rahatsız edici bulma, güvenli ve uygun bulma tutumları açısından herhangi bir farkın olmadığı ancak bilgi verici bulma ve eğlenceli bulma tutumları için kuşaklar arasında farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgular çerçevesinde ise işletme ve pazarlama yöneticilerine öneriler sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

It is very important that businesses should not be ignored to keep abreast of evolving technology when the contemporary world of communication evolves incredibly and considering the possibilities of using innovations in communication in marketing activities. However, whilst businesses incorporate innovations to their mix of marketing, the identification of the characteristics of the mass that they can reach with these communication elements should be considered as another important field of activity. The age factor, which is considered as the most basic criterion for defining the target group, gives the opportunity to provide more clear information to the businesses when considered as the same living group. Generations have similar thoughts and attitudes because they are influenced by socio-economic events of the same period. In this study, the use of digital communication elements and the attitudes of the generations towards these digital communication elements were analyzed according to the generations. As a result of research that have conducted especially on mobile phone, internet and social media usage; there is no difference in terms of mobile phone use among generations, but it found that there is a difference in terms of internet and social media usage. When assessed differences between generations in terms of attitudes towards messages that businesses use to communicate using digital marketing elements, it is conclude that there is no difference between generations for finding disturbing, safe and convenient but there is difference for informative and amusing attitudes. Within these findings, suggestions are given to business and marketing managers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics