KUŞAKLAR VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ: KUŞAKLARIN DİJİTAL PAZARLAMA UNSURLARINA YÖNELİK TUTUMU
GENERATION AND MARKETING COMMUNICATION: GENERATIONS’ ATTITUDES TOWARDS DIGITAL MARKETING ELEMENTS

Author : Emel SARITAŞ -- Süleyman BARUTÇU
Number of pages : 481-495

Abstract

Günümüz iletişim dünyasının akıl almaz şekilde evrim geçirmesi ve iletişim alanındaki yeniliklerin pazarlama faaliyetleri içinde kullanım imkanı düşünüldüğünde gelişen teknolojiyi yakından takip etmek işletmeler için göz ardı edilmemesi gereken önemli bir faaliyet alanı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte işletmeler iletişim teknolojilerindeki bu yenilikleri en uygun şekilde pazarlama karmasına dahil ederken, bu iletişim unsurları ile ulaşabilecekleri kitlenin özelliklerinin belirlenmesi diğer önemli bir faaliyet alanı olarak değerlendirilmelidir. Hedef kitleyi tanımlamada en temel kriter olarak kabul edilen yaş faktörü, aynı kuşağı yaşayan bireyler olarak ele alındığında işletmelere daha net bilgiler sunma imkanı da vermektedir. Kuşaklar aynı dönemin sosyo-ekonomik olaylarından etkilenmesi nedeniyle benzer düşünce ve davranış eğilimi içinde bulunmaktadır. Bu çalışmada bireylerin içinde bulundukları kuşaklara göre dijital iletişim unsurlarını kullanım durumları ve kuşakların bu dijital iletişim unsurlarına yönelik tutumları analiz edilmesi hedeflenmiştir. Özellikle cep telefonu, internet ve sosyal medya kullanımı çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda; kuşaklar arasında cep telefonu kullanımı açısından herhangi bir farkın olmadığı ancak internet ve sosyal medya kullanımı açısından farklılığın olduğu görülmektedir. İşletmelerin dijital pazarlama unsurlarını kullanarak ilettikleri mesajlara yönelik tutumlar açısından kuşaklar arasındaki farklılıklar değerlendirildiğinde ise kuşaklar arasında rahatsız edici bulma, güvenli ve uygun bulma tutumları açısından herhangi bir farkın olmadığı ancak bilgi verici bulma ve eğlenceli bulma tutumları için kuşaklar arasında farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgular çerçevesinde ise işletme ve pazarlama yöneticilerine öneriler sunulmaktadır.

Keywords

Dijital İletişim Unsurları, İnternet, Sosyal Medya, Mobil Telefonlar, Kuşaklar

Read: 795

Download: 242