ŞEB-İ ARUS'TA SİLLE

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 203-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm kavramı son yıllarda deniz-kum-güneş üçlüsünden kendini kopartarak iç kesimlerde kalkınmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda alternatif turizm kavramı ortaya çıkmıştır. Konya doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkmış alternatif turizm merkezi durumundadır. Konya’da düzenlenen Şeb-i Arus törenleri, alternatif turizmin Konya’ya yerli ve yabancı turist çeken belirgin örneklerinden biridir. Bu durumda Şeb-i Arus törenlerinin yanı sıra, bölgenin tarihsel ve doğal zenginliklerinin en iyi şekilde yerli ve yabancı turistlere sunulması ulusal çıkarlarımızın da bir gereği olarak görülmelidir. Konya’daki bu alternatif turizmin sinerjisinden faydalanması gereken yerler arasında Konya şehir merkezinin 8 km kuzeybatısında bulunan Neolitik çağdan günümüze kadar varlığını sürdüren Sille de bulunmaktadır. Sille inanç, tarih, kültür vb. açılardan büyük bir alternatif turizm potansiyeline sahiptir. Çalışmada inanç turizmi hakkında bilgi verilip Sille hakkında genel bir bilgilendirme yapılarak 17-18 Aralık 2016 tarihlerinde yapılan sayımlara göre bölgedeki hareketlilik üzerine değerlendirme yapılmıştır. Çalışmamızda Şeb-i Arus için Konya’ya gelen turistlerin Sille’deki kültürel mirasa ne kadar temas ettikleri, kişi sayım yöntemi ile araştırılmıştır. Amaç doğrultusunda literatür araştırması yapılmış ve benzer bir çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Sille’de yapılmış ve yapılacak olan restorasyonlar belediye arşivlerinden tespit edilmiştir. Konumlarına ve önemlerine bakılarak restorasyonu tamamlanan anıtsal yapılardan 5 tanesi seçilmiş ve bu yapılara 17-18 Aralık 2016 tarihlerinde temas eden turist sayıları belirlenmiştir. Bu araştırma makalesinin ana hedefi bölgeye yerli ve yabancı turist çeken Konya ve ülkemiz için önemli bir alternatif turizm türü Şeb-i Arus törenlerinin diğer turizm alanlarını ne kadar beslediğini Sille örneği ile ortaya koymaya çalışıp, bu konuda farkındalık yaratmak ve turizm alanlarının birbirine enerjisini nasıl aktarabileceğine dair öneriler üretmektir.

Keywords

Abstract

İn recent years, the concept of tourism has aimed to develop inland by divide sea-sand-solar tripartite. In this context, the concept of alternative tourism has emerged. Konya is an alternative tourist center which get to the foreground with its natural, historical and cultural values. Şeb-i Arus ceremonies held in Konya are one of the obvious examples of alternative tourism attracting local and foreign tourists to Konya. In this case, as well as the ceremonies of Şeb-i Arus, the presentation of the historical and natural wealth of the region in the best way to local and foreign tourists should be seen as a necessity of our national interests. Among the places where this alternative tourism synergy in Konya should benefit from is the Sille, which continues its presence from the Neolithic period to the present day, 8 km north-west of the Konya city center. Sille has a great alternative tourism potential; faith, history, culture and so on. In the study, information about religious tourism was given, general information about Sille was given and evaluation was made on the mobility in the region according to the counts made between 17-18 December 2016. In our work, the contact of the tourists coming to Konya for Şeb-i Arus to the cultural heritage in Sille has been researched by the person counting method. A literature search has been conducted in the direction of purpose and it has been determined that no similar study has been done. The restorations that have been made in Sille and are to be made have been identified in the municipal archives. Based on their location and significance, 5 of the monumental structures were selected from completed restoration and the number of tourists who contacted this structures on 17-18 December 2016 was determined. The main objective of this research article is to reveal to Sille the example to which the Şeb-i Arus ceremonies, which are an important alternative tourism type for Konya and our country, attract the local and foreign tourists to the region and how they feed the other tourism areas, to raise awareness on this issue and to produce suggestions on how to transfer tourism energy to each other.

Keywords