AN ECOCRITICAL READING OF THE WORD FOR WORLD IS FOREST
“DÜNYAYA ORMAN DENİR” ADLI ROMANIN ÇEVRECİ ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEMESİ

Author : Kevser ATEŞ
Number of pages : 205-212

Abstract

Dünyaya Orman Denir insanların doğaya karşı insan merkezli tutumlarının muhtemel yıkıcı sonuçlarına odaklanan çağdaş bir bilim kurgu romanıdır. Atsheliler doğa severlerin başarmak istediği mükemmel dünyayı inşa etmiş görünmektedirler ama bu rüya gibi olan dünya Atshelilerin yumen adını verdikleri dünyadan gelen insanlarla karşılaşınca bazı beklenmedik kabuslar görmeye başlar. Keşfettikleri yeni gezegendeki masum insanlara saldıran açgözlü, gaddar ve şiddet yanlısı ordu örneğiyle, Ursula K. Le Guin’in, bu romanını Vietnam Savaşına bir tepki olarak yazmış olduğu düşünülse de, yıllarca doğal kaynaklarını duyarsızca tüketmelerinin ardından dünyalarını çöle çevirmiş olan yumenlerle, kendi kültürleri ile doğa arasında denge kurmayı başarmış olan Athsheliler arasındaki zıtlığı çok güzel bir biçimde gösterdiği için bu çalışmada bu eserin eko-eleştirel bir açıdan ele alınması amaçlanmaktadır. Doğanın dengesini bozmadan bir topluluk oluşturmayı başarmış bu barışçıl insanlardan bir şeyler öğrenmek yerine, ordudaki insanlar tıpkı daha önceki gezegenlerinde yaptıkları gibi bu yeni gezegende de ağaçları kesmeye ve yerli halkı köleleştirmeye devam ederler ve daha önce bu eylemleri yüzünden yaşadıkları başarısızlığı hesaba katmazlar. Kasabaları kadınlar tarafından yönetilen ve daha önce böyle bir şiddetle hiç karşılaşmamış olan Athsheliler, kendi gezegenlerini korumak için daha önce yumenlerin kölesi olan ve ellerinden kaçan Selver adlı bir Athseli öncülüğünde harekete geçerler. Dünyaya Orman Denir, eğer doğayla olan etkileşimimizin ekolojik ve sosyal sonuçlarına yeterince dikkat etmezsek gelecekte nasıl bir dünyayla karşılaşabileceğimizi bize gösteriyor.

Keywords

Dünyaya Orman Denir, Ursula K. Le Guin, Çevreci Eleştiri, Bilim Kurgu, Doğa

Read: 1,506

Download: 696