VİKİNG COĞRAFYASI VE VİKİNGLERDE SOSYO-EKONOMİK YAPI

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 457-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya coğrafyasında İskandinavya olarak bilinen ülkeler olan Danimarka, Norveç ve İsveç ortaçağlarda nevi şahsına münhasır bir toplum tipine ev sahipliği yapmıştır. Bu topluma mensup insanlara o dönemde Kuzeyliler, Danimarkalılar, Ruslar gibi çeşitli isimler verilmesine rağmen bugün artık Vikingler adı bu insanları tanımlamak için ortak bir kabul görmüştür. Ortaçağ İslam dünyasında ise Ruslar olarak tanınmışlardır. Vikingler kendi vatanlarında tarım, hayvancılık ve avcılıkla uğraşan insanlardı. Daha sonra büyük çaplı ve uzun mesafeli ticaret de bunlara eklendi. Fakat dünyaya ve özellikle Avrupa’ya Viking adı yağma, talan ve gözyaşı ile yayıldı. Avrupa kronikleri 8. yüzyıldan başlayarak sık sık acımasız Viking yağmalarından, cinayetlerinden ve bozgunculuğundan bahsederler. Öyle ki bu dönem Avrupa için özel bir dönem olarak kabul edildi ve özel bir isimle anıldı. Ortaçağın en önemli dönemlerinden biri olan bu dönem Viking olarak tanınan İskandinavyalıların özellikle Avrupa ülkelerini yağmaladıkları ve dünya çapında ticaret yaptıkları 8.-11. Yüzyıllar arasıdır. Bu döneme Avrupa’da ‘Viking Çağı’ adı verilir. Bu dönemde daha önce varlıkları pek fark edilmeyen İskandinavyalılar, Vikingler olarak dünya coğrafyasında ama özellikle Avrupa coğrafyasında çok etkili olmuşlardır. Ticaret ve yağma ile toplumları etkilemelerinin yanında devletlerarası güç dengelerini dahi etkilemişlerdir. Hatta Normanlar ismi ile anılan bir hanedan ve devlet bile kurmuşlardır. Bu makalenin amacı Vikingler denen İskandinavyalıların o dönemdeki coğrafyasını ve sosyo-ekonomik yapısını irdelemektir.

Keywords

Abstract

In the world geography the countries which are known as Scandinavia, Sweden, Norway, and Denmark housed an only one of its kind type society in the middle age. Although people who are relative to this society are known as Northmen, Rus, or Danish, today, Viking have become the common name for them. They are known as Rus in the medieval Islamic world. Vikings make agriculture, husbandry, and hunting in their motherland. Later, they begin long-distance trade. However, the name Viking spread through the world, aspecially Europe, by plunder, pillage, and tear. European chronicles frequently tells about Viking plunder and murder. So that, this period is seen as a particular period and it is named with a particular name. One of the most important periods of the world is this period of 8th-11th century when Scandinavians, known as Vikings, plunder European countries and trade worlwide. ‘Viking Age,’ this period is called in Europe. In this period, Vikings, who have not been noticed earlier, are very efficient in world geography and especially European geography. Behind commerce and pluncer, they play a role in power balance of states. Moroever, they establishes a dynasty and kingdom known as Normans. This paper aims to analyze geography and socio-economical structure of Scandinavians, called Vikings, in that era.

Keywords