VARLIK VERGİSİ VE UYGULAMALARININ DEMOKRAT PARTİ’NİN SEÇİM ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI

Author:

Number of pages: 373-381
Year-Number: 2017- 63

Abstract

1942'de yasalaşan "Varlık Vergisi", II. Dünya Savaşı koşullarında, zorda kalan ülkenin ekonomik açıdan rahatlaması amaçlanarak çıkarılmış olmasına rağmen, bu kanunun içeriği ve uygulanışı sonrasında gelişen olumsuzluklar, CHP’nin ağır şekilde eleştirilmesine yol açmıştır. CHP’nin sadece gayrimüslimlere değil, aynı zamanda Müslümanlara da uyguladığı bu vergi, tahsil edilmesindeki oransal adaletsizlik ve vergisini ödeyemeyen gayrimüslimlerin sürgüne yollanması sebebiyle huzursuzluklara sebep olmuştur. Savaş dönemindeki zor yaşam koşullarıyla birlikte bu verginin getirdiği adaletsizlikler, halkı CHP’den uzaklaşmaya itmiş ve ileride kurulacak olan Demokrat Parti’ye iktidara giden yolu açmıştır. Bu araştırmanın amacı, varlık vergisinin Demokrat Parti’nin iktidara yürüyüşüne etkisi, uygulanışındaki aksaklıklar ve bu aksaklıkların partinin seçim politikalarında kullanılmasını incelemektir. Bu bağlamda, Verginin Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinde önemli bir araç olduğu gözlenmiştir. Araştırmanın araçlarını döneme ait resmî gazete, hatıratlar, konuyla ilgili yazılmış kitaplar ve güncel gazetelerde çıkan haberler oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

The capital tax, which was enacted in 1942, was issued to relieve the economically disadvantaged state of the World War II. Nevertheless, the content of this law and the negativities that have developed after its implementation have caused the RPP to be criticized severely. This tax, which the RPP applied not only to the non-Muslims but also to the Muslims, caused unrest because of the proportional injustice of the collection and the non-Muslims who were unable to pay the tax. Along with the difficult living conditions during the war, this injustice brought the people away from the RPP and opened the way to the ruling Democratic Party. Aim of this study is to examine the effects and usage of the tax and its imperfections on Democratic Party's electoral policies on the way to the Democratic Party's path to rule. In this context, it was observed that the tax was a significant instrument in Democratic Party's coming into power. The instruments of the study are official journals of the term, memoirs, books written on this subject and related news on daily newspapers.

Keywords