VARLIK VERGİSİ VE UYGULAMALARININ DEMOKRAT PARTİ’NİN SEÇİM ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI
USE OF CAPITAL TAX AND ITS APPLICATIONS IN THE DEMOCRAT PARTY’S ELECTION WORKS

Author : Meral BALCI
Number of pages : 373-381

Abstract

1942'de yasalaşan "Varlık Vergisi", II. Dünya Savaşı koşullarında, zorda kalan ülkenin ekonomik açıdan rahatlaması amaçlanarak çıkarılmış olmasına rağmen, bu kanunun içeriği ve uygulanışı sonrasında gelişen olumsuzluklar, CHP’nin ağır şekilde eleştirilmesine yol açmıştır. CHP’nin sadece gayrimüslimlere değil, aynı zamanda Müslümanlara da uyguladığı bu vergi, tahsil edilmesindeki oransal adaletsizlik ve vergisini ödeyemeyen gayrimüslimlerin sürgüne yollanması sebebiyle huzursuzluklara sebep olmuştur. Savaş dönemindeki zor yaşam koşullarıyla birlikte bu verginin getirdiği adaletsizlikler, halkı CHP’den uzaklaşmaya itmiş ve ileride kurulacak olan Demokrat Parti’ye iktidara giden yolu açmıştır. Bu araştırmanın amacı, varlık vergisinin Demokrat Parti’nin iktidara yürüyüşüne etkisi, uygulanışındaki aksaklıklar ve bu aksaklıkların partinin seçim politikalarında kullanılmasını incelemektir. Bu bağlamda, Verginin Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinde önemli bir araç olduğu gözlenmiştir. Araştırmanın araçlarını döneme ait resmî gazete, hatıratlar, konuyla ilgili yazılmış kitaplar ve güncel gazetelerde çıkan haberler oluşturmaktadır.

Keywords

Varlık Vergisi, Gayri Müslim, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, TBMM

Read: 789

Download: 255