ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİ ARASINDAKİ DAVRANIŞSAL, ALGISAL VE KULLANIM FARKLILIKLARI

Author :  

Year-Number: 2018- 66
Language : null
Konu : Şehir ve Bölge Planlama
Number of pages: 315-345
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alışveriş Merkezleri kent yaşamının olmazsa olmaz mekânlarından biri haline gelmiştir. Bu gelişmenin arkasında iki temel unsur vardır: bunlar boş zaman olgusunun yeniden yapılandırılması ve tüketim kültürünün toplum içinde yaygınlık kazanmasıdır. Sosyal ve kültürel unsurlara ek olarak alışveriş merkezlerinin varlık nedenlerinden birisi de onların ekonomik işlevleridir. Alışveriş merkezleri özellikle perakendecilik işlevleri açısından kent merkezleri ile yarışır konuma gelmişlerdir. Söz konusu perakendecilik hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesinin birinci koşulu ise tüketici/kullanıcı kitlesini iyi tanımak ve ona uygun satış stratejileri geliştirmektir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar alışveriş merkezi kullanıcılarının tüketim alışkanlıkları açısından kendi içinde nasıl ayrıştığını göstermiştir. Bu çalışmanın amacı ise yeni bağımlı değişkenler ekleme yoluyla daha önce yapılmış olan çalışmalara ek yeni bilgiler üreterek konu hakkındaki bilginin derinliğini arttırmaktır. Yapılan çalışma; cinsiyet, yaş grubu, medeni durum ve eğitim durumu değişkenlerinin tüketicilerinin alışveriş merkezlerini algılama ve kullanma biçimi üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Diğer bir değişle sosyal, kültürel ve ekonomik değişkenlerin etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkan yaşam biçimi alışveriş merkezlerine yönelik davranışları doğrudan etkilemektedir. İnsanlar arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerden kaynaklanan davranışsal farklılıklar onların sadece alışveriş merkezlerine karşı olan tutumlarını etkilemekle kalmayacak aynı zamanda yapay zeka, artırılmış gerçeklik, endüstri 4.0 vb. gibi hayatımızı değiştirecek yakın zamanda yaşanması muhtemel gelişmelere karşı reaksiyonlarını ya da algılarını da değiştirecektir.

Keywords

Abstract

Shopping malls become one of the essential parts of urban life. There are two main factors behind this development. These are reconstruction of leisure time and gaining wide currency of consumption culture among society. In addition to social and cultural motives, economic functions of shopping malls are one of the reasons for their being. Shopping malls have started to compete with city centers especially in terms of their retailing functions. However to know the potential consumer group well and to advance proper selling strategies according to their preferences are the first condition of performing this retailing function ideally. Research conducted until now show us how shopping mall customers differentiate in itself in terms of consumption behavior. The aim of this study is to deepen the level of knowledge in this field of study by providing new information about topic by means of adding new dependent variables. The study shows that variables of gender, age level, marital status and education level have determining effects on perception and usage of shopping malls by consumers. In other words, life style, as a combination of social, cultural and economic variables, shapes the consumer shopping behavior. The behavioral differences among people resulting from social, cultural and economic characteristics will not only affect their relations with shopping malls but also their reaction to or perception of near future developments such as artificial reality, augmented reality, industry 4.0.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics