BEKİ VE PAŞALAR KÖYÜ ÖZELİNDE UŞAK SARNIÇLARI
USAK CISTERNS SPECIFICALLY IN BEKI AND PASALAR VILLAGE

Author : Türkan ACAR
Number of pages : 369-380

Abstract

Suya ulaşmak, depolamak-saklamak ve kullanmak için insanoğlu tarafından farklı tasarım ve işlevde yapılar inşa edilmiştir. Suya ulaşmak için kanallar, kehrizler açmış, suyu depolamak kontrol altına almak için barajlar, maskemler ve sarnıçlar inşa etmiştir. Suyun halkla buluştuğu son durak ise hamam, çeşme gibi küçük ya da kompleks yapılar olmuştur. Eskiden beri suyun biriktirilmesi için kullanılan en yaygın yöntem su sarnıçları’dır. Sarnıç mimarisinin uzun bir geçmişi vardır. Anadolu’da özellikle kırsal kesimde taş sarnıçlar yaygın olarak görülmektedir. Tek tek ele alındığında mimari açıdan pek büyük önem taşımayan bu yapıların tarihsel değerleri konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. Ancak bir bütün olarak bakıldıklarında sarnıçların kırsal kesimin su sorununa çözüm getirdikleri; ortak mimari, yapısal ve işlevsel özellikler taşıdıkları için önemli ve değerlidirler. Günümüzde kırsal kesimde de gelişen teknolojiye bağlı kullanım rahatlığını sağlayan yeni gelişmeler uygulamaktadır. Daha derin kuyular açılabilmekte, büyük artezyenlerle su ihtiyaçları giderilmektedir. Teknolojik gelişmeye paralel olarak sarnıçlar işlevsiz kalmakta, küçük bir kısmı açık arazilerde tarım ya da hayvanların sulanmasında işlevlerini devam ettirmektedir. Çalışmamızda Karahallı ilçesi özelinde Uşak sarnıçları ele alınarak, mimari açıdan vasıflı olmasa da, zamanla işlevsiz kalmış olan sarnıçların belgelenerek, tanıtılması hedeflenmiş, bu bağlamda sarnıçların yapısal özellikleri, su sistemleri ve Türk Sanatı içerisindeki yerleri incelenmiştir.

Keywords

Uşak, Karahallı, Paşalar, Beki, Sarnıç

Read: 799

Download: 242