KÖROĞLU DESTANI’NDA VEFA
IN KOROĞLU'S EPIC FIDELITY

Author : Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA
Number of pages : 521-526

Abstract

Sözlü edebiyatının en önemli janrlarından biri destanlardır. Destanlar aşıklar tarafından okunarak günümüze kadar gelmiştir. Rus yazarı M.Gorki fikrini şöyle ifade ediyor: “Folklor söz sanatının başlangıcıdır. Bir halkın folklorunu öğrenmeden o halkın asıl tarihini öğrenmek olmaz.” Daha sonra yazar devam ediyor: “Çok kadim zamanlardan beri folklor yorulmadan kendine mahsus hususi bir yol ile tarihe yoldaşlık etmiştir.” Âşıklık sazlı, sazsız doğaçlama yoluyla yazılarak, birkaç özelliği taşıyan halk sanatıdır. Âşık edebiyatı Türk halk edebiyatının en yaygın bölümüdür ve diğer yazılı edebiyatların bölümlerini de etkilemektedir. Sözlü edebiyatının en önemli janrlarından biri destanlardır. Destanlar kendi içerisinde ikiye ayrılır: Kahramanlık Destanları, Muhabbet Destanları. Dede Korkut, Köroğlu, Oğuz Kağan kahramanlık destanlarıdır. Destanlarımızda insanının önemli vasıflarından olan vefa, sözüne sahip olmak,ekmek yitirmemek gibi duygular öne çıkar. Köroğlu Destanında destanın kahramanları Alı kişi,Köroğlu, delileri, Nigar ve diğer hanımlar bu vasıflara sahipler.

Keywords

Aşık, Destan, Köroğlu, Vefa, Saz, Folklor

Read: 730

Download: 249