SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜKETİCİ VATANDAŞ SORUMLULUĞU
CONSUMER CITIZEN RESPONSIBILTY WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY

Author : Veysel Karani Şüküroğlu
Number of pages : 451-470

Abstract

Dünyada yaşanan iktisadi ve sosyal gelişmeler sonucunda doğal kaynakların kullanımının artması ve çevre ile ilgili değişimlerin etkileri sürdürülebilirlik kavramının önemini artırmıştır. Sürdürülebilirlik, doğada yer alan kaynakların kendi kendilerine yenilenebilmelerine imkân sağlayacak hızda kullanımları ile gerçekleşmektedir. Günümüz insanlarının ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların ihtiyaç karşılama imkânlarının zedelenmeden sağlanması sürdürülebilirliğin en önemli amaçları arasında yer almaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanması ve sürdürülebilirlik bağlamında tüketici vatandaş sorumluluğunun oluşmasında bireylerin “tüketici vatandaş” olarak tercihlerinde etik, sosyal, iktisadi ve çevre ile ilgili bağlamlara dikkat etmelerinin önemi büyük olmaktadır. Tüketicilerin sadece iktisadi olarak ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili değil; aynı zamanda etik, çevresel ve sosyal sorumluluk boyutlarını da kapsayan kararlar almaları ve sorumluluklarını bilmeleri, sürdürülebilirliğe yönelik en önemli adımlar arasında yer alır. Sürdürülebilirliğin sağlanması açısından, tüketicilerin kararlarında iktisadi, etik, çevresel ve sosyal sorumluluk boyutlarının olması, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayan ürün ve hizmetlerin, gelecek kuşakların yaşamlarını ve ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan üretilmesi ve tüketilmesi, doğal kaynakların ve doğaya zararlı maddelerin kullanımını en aza indirerek tüketimin en az çevresel etki oluşturacak şekilde gerçekleşmesini sağlanması ve Hükümet ve firmalar, hükümet ve tüketici vatandaşlar ve firmalar ile tüketici vatandaşlar arasındaki etkileşim de önemlidir. Bu çalışmada; sürdürülebilirlik ve tüketici vatandaşlık kavramları ile birlikte sürdürülebilirlik bağlamında tüketici vatandaş sorumluluğu üzerinde durulmuştur.

Keywords

Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Tüketim, Tüketici Vatandaşlık, Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Read: 752

Download: 224