SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜKETİCİ VATANDAŞ SORUMLULUĞU

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Number of pages: 451-470
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada yaşanan iktisadi ve sosyal gelişmeler sonucunda doğal kaynakların kullanımının artması ve çevre ile ilgili değişimlerin etkileri sürdürülebilirlik kavramının önemini artırmıştır. Sürdürülebilirlik, doğada yer alan kaynakların kendi kendilerine yenilenebilmelerine imkân sağlayacak hızda kullanımları ile gerçekleşmektedir. Günümüz insanlarının ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların ihtiyaç karşılama imkânlarının zedelenmeden sağlanması sürdürülebilirliğin en önemli amaçları arasında yer almaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanması ve sürdürülebilirlik bağlamında tüketici vatandaş sorumluluğunun oluşmasında bireylerin “tüketici vatandaş” olarak tercihlerinde etik, sosyal, iktisadi ve çevre ile ilgili bağlamlara dikkat etmelerinin önemi büyük olmaktadır. Tüketicilerin sadece iktisadi olarak ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili değil; aynı zamanda etik, çevresel ve sosyal sorumluluk boyutlarını da kapsayan kararlar almaları ve sorumluluklarını bilmeleri, sürdürülebilirliğe yönelik en önemli adımlar arasında yer alır. Sürdürülebilirliğin sağlanması açısından, tüketicilerin kararlarında iktisadi, etik, çevresel ve sosyal sorumluluk boyutlarının olması, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayan ürün ve hizmetlerin, gelecek kuşakların yaşamlarını ve ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan üretilmesi ve tüketilmesi, doğal kaynakların ve doğaya zararlı maddelerin kullanımını en aza indirerek tüketimin en az çevresel etki oluşturacak şekilde gerçekleşmesini sağlanması ve Hükümet ve firmalar, hükümet ve tüketici vatandaşlar ve firmalar ile tüketici vatandaşlar arasındaki etkileşim de önemlidir. Bu çalışmada; sürdürülebilirlik ve tüketici vatandaşlık kavramları ile birlikte sürdürülebilirlik bağlamında tüketici vatandaş sorumluluğu üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

Increase in utilization of natural sources as a result of global financial and social developments and the effects of environmental changes made the term “sustainability” more significant. Sustainability occurs through the utilization of natural resources at a rate that enables self-renewing of these resources. Providing actual needs of today's people without damaging the opportunity of meeting the needs of future generations is one of the most significant aims of sustainability. In their preferences, individuals' consideration on ethical, social, economical and environmental contexts as consumer citizens plays an important role in ensuring sustainability and constitution of consumer citizen responsibility in terms of sustainability. For consumers, not only meeting the needs economically but also making decisions containing environmental and social responsibility aspects and being aware of their responsibility are among them as important steps towards sustainability. In terms of ensuring sustainability, the existence of financial, ethical, environmental and social responsibility factors in consumer decisions; production and consumption of products and services meeting consumer needs and providing better living conditions and ensuring these products and services without risking the lives and needs of future generations; ensuring less environmental-effected consumption by minimizing the usage of materials which are detrimental to nature and providing interaction between State-Companies, State-Consumer Citizens and State-Consumer Citizens – Companies are significant elements. In this study;sustainability and consumer citizenship concepts and consumer citizen responsibility within the context of sustainability are expressed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics