GİRİŞİMCİLİK VE PAZARLAMADA KADIN İŞ GÜCÜNÜN ARTAN ÖNEMİ
INCREASING IMPORTANCE OF FEMALE WORKFORCE IN ENTREPRENEURSHIP AND MARKETING

Author : Gökçe Bahar GÜRBÜZER -- Hasan GEDİK
Number of pages : 421-434

Abstract

Bilgi çağı ve eğitimin yaygınlaşması ile birlikte, eğitimli kadınların ortaya çıkması, toplumsal dönüşümle fırsat eşitsizliklerinden daha fazla yararlanan kadınların ekonomiye, istihdama katkıları da giderek artmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturması sebebiyle kadınların iş hayatında aktif rol almalarının ekonomiye sağlayacağı faydalar yadsınamaz niteliktedir. Gelişmiş ekonomilerde kadınların iş gücüne katılım oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kadınlar istihdam yaratıcı birer girişimci olarak da iş yaşamında ön plana çıkmaktadırlar. Türkiye’de ise eğitim seviyesinin yükselmesiyle kadınların iş gücüne katılım oranlarında yaşanan artışın yanı sıra, itici ve çekici faktörler olarak tanımlanan çeşitli sebeplerle kadınların girişimcilik faaliyetlerine katılımlarının da arttığı görülmektedir. Literatürdeki çalışmalarda çoğunlukla kadınların iş gücüne katılımlarının ve kadın girişimci sayısının artmasının ülkelerin kalkınmasına yönelik faydalarının araştırılmış olduğu, kadınları doğrudan konu alan pazarlama alanındaki çalışmaların sayısının kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu amaçla, bu çalışmada pazarlama alanında kadın işgücünün artan önemi keşfedici araştırma yöntemi uygulanarak açıklanmaya çalışılmıştır. Pazarlama alanlarının çokluğu sebebiyle örnek olarak seçilen; ağ pazarlaması, satış pazarlama, halkla ilişkiler, inşaat sektörü satış ve pazarlama alanlarında detaylı bilgiler verilmiştir. Pazarlama kavramının yaşadığı tarihsel dönüşümle birlikte ortaya çıkan modern pazarlama yaklaşımları esasında müşteri odaklı pazarlama anlayışında kadınların erkeklere göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Pazarlama alanına ilişkin çoğu sektörde kadın istihdamında artış yaşanmakta olduğu görülmektedir. Yaşanan bu artışta, kadınların erkeklere nispeten sahip oldukları bazı kişilik özelliklerinin başarılarında etken rol aldığı görülmektedir.

Keywords

Girişimcilik, Pazarlama, Kadın İş Gücü, İstihdam, Kadın Girişimci

Read: 760

Download: 245