BANKA REKLAMLARINDA MİZAH VE ÜNLÜ KULLANIMI
HUMOR AND CELEBRITY USAGE IN COMMERCIALS OF BANKS

Author : Güldane ZENGİN
Number of pages : 417-432

Abstract

Reklamlarda mizah ve ünlü kullanımı oldukça etkilidir ancak bir o kadar da risk içerir. Dozunda kullanılmayan mizah ve uygun şekilde kullanılmayan ünlü markaya zarar verebilir, tüketicinin tutumlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Banka gibi yüksek ilginlikli bir hizmet söz konusu olduğunda ise reklamda mizah kullanımı çok daha dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Zira yüksek ilginlikli düşünme gerektiren bir hizmetin daha rasyonel mesajlar vermesi beklenir; mesajın mizah kullanılarak verilmesi bu düşünme sürecini alt üst edebilir. Araştırmada yapılan deneyde katılımcıların mizah ve ünlünün beraber kullanıldığı dört adet bankanın reklama maruz kalmadan önceki tutumu, reklama maruz kaldıktan sonraki tutumu, reklama yönelik tutum, reklamdaki mizah algısı, reklamda oynayan ünlünün reklamdaki çekicilik, mizahilik, güvenirlik, uzmanlık durumuna yönelik algıları incelenmiştir. Katılımcıların reklama maruz kaldıktan sonraki tutumlarının olumlu yönde değiştiği görülmüştür. Reklama yönelik tutumlar yüksek olduğunda mizah algıları da yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte banka reklamlarında yer alan ünlülerin reklamda mizahi, çekici ve güvenilir olarak algılanması ile reklama yönelik tutumlar arasında ilişki olduğu görülmüştür. Yüksek düzeyde çekici olarak algılanan bir ünlü mizahi olmasa bile mizahi; yüksek düzeyde mizahi bulunan bir ünlü ise uzman olmasa dahi uzman olarak algılanmıştır. Dolayısıyla ünlü seçiminde en çekici, en mizahi gibi iddialı ünlüleri seçmek reklama yönelik tutumları olumlu yönde değiştirmede işe yaramaktadır. Bu sonuçlar, kaynak güvenilirliği ve kaynak çekiciliği modellerini doğrulamaktadır.

Keywords

Mizah, Ünlü, Reklamlar, Marka Tutumu, Reklam Tutumu, Mizah Algısı

Read: 746

Download: 240