BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN FİNANSAL PİYASALARDA UYGULAMA POTANSİYELİ
THE APPLICATION POTENTIAL OF THE BLOCK CHAIN TECHNOLOGY IN FINANCIAL MARKETS

Author : Meltem KESKİN KÖYLÜ -- Troya Çağıl KÖYLÜ
Number of pages : 359-372

Abstract

Kurumlar ve gerçek kişiler finansal teknoloji ile birlikte gelen değişimi yönetebilmeleri gerekmektedir. Finans ve teknoloji hayatın iki dinamik unsurudur. Finansal işlemlerin mekândan bağımsız halde yapılabilme serbestisi, bireyleri doğrudan birbirleri ile iletişimine geçirilmesini sağalmaktadır. Finansal teknoloji için altyapıyı sağlayacak teknoloji temelini, finansal teknoloji mimarisini ve bunu yönetim stratejisini içinde barındıran dağıtık finansal kayıt veri tabanı (blok zinciri) oluşturabilir. Sanal para birimi olan bitcoinin temelini oluşturan blok zinciri (Blockchain) sistemi, ticareti kolaylaştırarak bankalar, şirketler ve hatta devletler gibi aracı kurumlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, ticaret ve finans modellerine inovatif bir bakış açısı getirdiği için ticari hayatta dikkat çekmektedir. Blok zinciri teknolojisinin, para akışının çok farklı kaynaktan aynı anda onaylanması, takip edilmesi ve şeffaf olarak hesap kaydının tutulması prensibine dayanması ile ticaretin her alanında merkezileştirmeyi ortadan kaldırarak piyasalarda yaygınlık kazanması öngörülen sistem ile alıcı ve satıcı aracısız karşılaşabilmektedir. Herhangi bir otoriter kuruluşa veya aracıya bağlı olmaksızın, maliyetsiz para aktarımını sağlaması yapılan işlemlerin farklı noktalardan kontrol edilebilmesi, finansal varlığın kaynağını ve nereye ulaştığının takibini yapabilmesiyle, güvenirlik sağlayan blok zinciri teknolojisi hızı ve güveni seven ticarette karşılık bulmaktadır. Bu çalışma ile blok zinciri olarak adlandırılan ve dijital hesap defteri fonksiyonunda kullanılan sistemin finansal piyasalarda ve ulusal/uluslararası ticaret kapsamında değerlendirilmesi öngörüleri tartışılmaktadır. Bu amaçla, blok zinciri sisteminin nasıl çalıştığı, sağladığı veri bütünlüğü, kullanılabilirlik, güvenirliği ve ticarete uygulanabilirliği değerlendirilmektedir.

Keywords

Blok Zinciri, Finansal Teknoloji, Bitcoin, Aracı Kurumlar, Ticaret

Read: 917

Download: 420