JEAN AMÉRY’NİN “DIE SCHIFFBRÜCHIGEN” ADLI ROMANINDA “ÖZGÜR ÖLÜM” İZLEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : Alman Kültürü ve Edebiyatı
Number of pages: 161-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İntihar, bireyin özgür iradesiyle ve dış baskılara maruz kalmadan verdiği bir karar doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu nedenle bireysel bir edim olarak kabul edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında sürgün hayatı yaşamış ve toplama kamplarında işkencelere maruz bırakılmış bir aydın olan Avusturyalı Jean Améry’e göre intihar özgürce seçilmiş bir ölüm çeşididir. Ayrıca Améry’ye göre intihar insanlığın bir erdemidir. Oluşturduğu intihar tipolojisinde Améry, sorunlarla başa çıkamayıp kurtuluşu amaçlayan ve özgürlüğü tercih eden bireylerin gerçekleştirdiği intihara karşı edinilen toplumsal yargıyı sorgulamıştır. Améry’ye göre intihar bireyde doğuştan gelen bir arzuyu da ifade etmektedir. Bu bağlamda sosyolojik, psikolojik, ekonomik gibi birçok nedene bağlı olarak bireyi intihara götüren çöküş ve melankoli halleri yazarın yapıtlarında yoğun bir şekilde ele alınmaktadır. İçgüdüsel olarak ölüm düşüncesi, günlük yaşantısında yazarın yanında sürekli yer almaktadır. Bu nedenle kendi yaşamına paralel olarak yapıtlarında ölüm ve intihar düşünceleri yazarın vazgeçilmez izlekleridir. Bu çalışmanın amacı, yazarın “Die Schiffbrüchigen” adlı yapıtında yer alan intihar izleğini ve onun arka planını ortaya koymaktır. 1935 yılında yazılan yapıtta, 1934-1935 yılları arasında Avusturya’da meydana gelen tarihsel ve politik olaylar yer almaktadır. Anlatıcı Auschwitz öncesinde suçlu toplumunu, seçimlerini ve Yahudi olmanın getirilerini ve özellikle götürülerini bir kurban gözünden, toplama kampı kurbanı adayının gözünden aktarmaktadır. Yazar olayları bizzat kendisi yaşayıp kaleme almıştır. Bu durum çalışmada kullanılan yöntemi etkilemiştir. Bu noktada metne bağlı yöntemin yanı sıra yazarın öz yaşamından hareket edilmiş ve intihar izleği sosyolojik ve psikolojik açıdan ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Suicide occurs in accordance with a decision, which the individual gives of his/her own will and without exposure to external pressures. For this reason, it is accepted as an individual act. According to intellectual Austrian Jean Améry, who lived in exile and was tortured in the concentration camps During World War II, suicide is a freely chosen type of death. Also, Améry emphasizes that the suicide is a virtue of humanity. In his suicide typology, Améry has questioned the social judgement against suicide, which is committed by the individuals who fail to deal with the problems, aims liberation and prefers the freedom. According to him, the suicide implies an innate desire of the individual. In this context, demolition and melancholia, which refer the individual to the suicide by depending on many factors such as sociological, psychological and economical, are intensely involved in the author's novels and essays. Instinctively, death thought has always taken place in the daily life of the author. Therefore, death and suicide thoughts indispensable themes in his works. The purpose of this study is to reveal the suicidal motives and their background in the novel “Die Schiffbrüchigen” by Améry. The novel, which was written in 1935, contains the historical and political events that took place in Austria between 1934 and 1935. The narrator depicts the guilty society in pre-Auschwitz, the choices of the individuals and acquisition and especially losses of Judaism with perspective of a victim. The author has experienced the events in the novel. This situation affects the method for this study. At this point, the author-oriented approach has been used in addition to the text-oriented approach.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics